Työelämän digitaidot kuntoon: ”Tämä hanke tulee todella tarpeeseen”

Lue lisää

Korkeakoulutettujen urapolut ovat yhä moninaisempia – suomalaisen järjestelmän joustavuutta on syytä vaalia

Lue lisää

Tutkittua tietoa ja tositarinoita ulkosuomalaisuudesta Perhe maailmalla -podcastissa

Lue lisää

Koulukoira lisää opettajan hyvinvointia ja vahvistaa ammatillisia verkostoja – Opettaja saa virtaa työn tuunaamisesta

Lue lisää

Työuupumus ei iske vaan hiipii vähitellen

Lue lisää

Kuka auttaa heikosti lukevaa työpaikalla?

Lue lisää

Vuoden tiedeartikkeli valaisee ammattiyhdistysliikkeen katvealuetta – Työelämätutkija kuvaa oppimista luottamustehtävissä naisvaltaisella palvelualalla

Lue lisää

Aikuiskasvatus-tiedelehti avasi julkaisuarkistonsa – Avoin tutkimustieto lisää sivistyksen tasa-arvoa

Lue lisää

Korkeakoulusta tuli työelämävalmentaja – Opiskelijat eivät tunnista ajattelun taitoja työssä tarvittaviksi taidoiksi

Lue lisää

Kvs-säätiö avaa rahastonsa opettajien ja oppilaiden tukemiseen

Lue lisää

”Tutkija liikkeessä” näyttää aikuiskasvatustieteilijät työssään – Aikuiskasvatus-tiedelehdestä tukea uraohjaukseen

Lue lisää

Kun työn toimintaympäristö muuttuu, digimentorointi auttaa

Lue lisää

Digitaitojen tärkeys korostuu poikkeustilanteessa – työikäisilläkin on puutteita perustaidoissa

Lue lisää

Aikuiskasvatuksen vuoden tiedeartikkeli avaa keskustelun ammattikorkeakoulun sivistystehtävästä – Globaalit ongelmat vaativat koulutusta uudistumaan

Lue lisää

Sivistysremontti-podcast avaa käsityksiä sivistyksestä tunnettujen vieraiden kanssa – mitä pitää rakentaa, mitä purkaa?

Lue lisää

Koulutustutkijat: Opettajaopiskelijoiden ihanteet yhteisöllisestä työkulttuurista eivät aina vastaa työn arkea

Lue lisää

Kansanvalistusseura (KVS) hakee viestintäasiantuntijaa

Lue lisää

Ammattikorkeakoululla on annettavaa globaalien ongelmien ratkaisemiseen – Tehtävää on lavennettava ekososiaaliseen sivistykseen

Lue lisää

Uraohjausosaamista tarvitaan jatkuvan oppimisen uudistuksessa – Asiakastilanteet ovat yhä vaativampia

Lue lisää

Pienyrittäjän arkea voivat haitata esimerkiksi unettomuus tai someriippuvuus, ja omaan hyvinvointiin on vähän tarjolla tukea

Lue lisää

Start-upit valtasivat korkeakoulut – murentaako akateeminen yrittäjyys sivistysyliopiston?

Lue lisää

Multitaskaaminen kuormittaa ikääntyneiden kuntoutusosaston omahoitajia – Tutkijat ratkoivat työn haasteita hoitajien kanssa

Lue lisää

Aina-media: tutkijoiden mukaan taide kuuluu kaikille, aivan kuten terveyspalvelut

Lue lisää

Kansanvalistusseura (KVS) hakee viestinnän harjoittelijaa

Lue lisää