Skip to Content

Kansainvälinen toiminta

Kvs-säätiö toimii Suomen lisäksi myös ulkomailla vapaan sivistystyön ja elinikäisen oppimisen asiantuntijana. Kansainvälisten verkostojensa, Etäkoulu Kulkurin ja erilaisten hankkeiden kautta säätiö edistää yhteistyötä ja oppimista yli rajojen.

Verkkokoulut kehittävät etäopetusta yhdessä

Kvs-säätiöllä on ollut kansainvälistä toimintaa jo vuosikymmenten ajan. Säätiö on esimerkiksi mukana useissa valtionrajat ylittävissä verkostoissa, kuten ICONS-verkkokouluyhteisössä (International Community of Online Schools).

ICONS on virtuaalinen, kansainvälinen verkosto, joka edistää esimerkiksi koulutuksen inkluusiota sekä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. ICONS kokoaa yhteen perusopetusta antavia verkkokouluja, jotka ovat usein oman maansa ainoita lajissaan. Yhteisössä on mukana verkkokoulujen edustajia ja verkko-opetuksen asiantuntijoita eri puolilta maailmaa.

Kvs-säätiö ylläpitää Etäkoulu Kulkuria, joka antaa verkossa perusopetusta ulkomailla asuville suomalaislapsille. Kulkurissa opiskelee vuosittain noin 500 oppilasta kaikkialla maailmassa. Kulkurin johtaja Tuija Tammelander nimettiin ICONS-verkoston puheenjohtajaksi vuodelle 2023.

Näköalapaikkoja Euroopan aikuiskoulutukseen

 

Kvs-säätiö toimii näkyvästi kansainvälisissä verkostoissa myös Euroopan aikuiskoulutusjärjestön EAEAn viestintä- ja hankekumppanina.

EAEA (European Association for the Education of Adults) on on eurooppalainen aikuiskoulutusjärjestö, joka on non-formaalin aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen edunvalvoja Euroopassa.

EAEA:n tehtävänä on vaikuttaa EU:n päätöksentekoon ja kehittää aikuiskoulutuksen yhteistyötä eri maissa. Järjestö edustaa lähes 120 jäsenorganisaation kautta liki 60 miljoonaa aikuisoppijaa noin 40 maassa.

Kvs-säätiö on EAEA:n viestintä- ja hankekumppani, ja koordinoi useita EAEA:n Brysselissä sijaitsevan toimiston viestintätehtäviä Helsingistä käsin. Kvs-säätiö on myös toiminut kumppanina useissa EAEAn Erasmus+ -hankkeissa, mikä on laajentanut säätiön kansainvälisiä verkostoja.

 

Julkaisemme myös englanninkielistä aikuiskoulutuksen mediaa ELM Magazinea (European Lifelong Learning Magazine). Se on maksuton verkkolehti elinikäisestä oppimisesta ja aikuiskoulutuksesta. ELM Magazine on journalistinen media, jolla on eurooppalainen näkökulma ja koko mantereen kattava kirjeenvaihtajaverkosto. Lehden toimitus sijaitsee Helsingissä.

ELM Magazinen lukijat ovat aikuiskoulutuksen ammattilaisia Euroopassa ja muualla maailmassa. Lukijakunta koostuu kouluttajista, käytännön toimijoista, puolestapuhujista, päättäjistä ja tutkijoista aikuiskoulutuksen alalla.

Osaamista viedään ja tuodaan

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma tukee osaamisen siirtymistä Euroopassa yli maiden rajojen. Kvs-säätiö on varsinkin koronan jälkeen kiihdyttänyt liikkuvuustoimintaa itään ja länteen.

Erityisesti on käytetty job shadowing -mahdollisuutta. Siinä oppija pääsee paikan päälle seuraamaan ulkomaisten kollegojen työtä ja jakamaan myös omia kokemuksiaan.

Säätiö on saanut Erasmuksen turvin vieraita muun muassa espanjalaisesta Cepa Campos del Zancara -kansalaisopistosta sekä Turkin Bursasta, josta tuli taideopettajien ryhmä kahden viikon oppimisjaksolle Suomeen seuraamaan käden taitojen opetusta aikuisille. Ohjelmassa oli mm. öljyvärimaalausta, metalligrafiikka ja kangaskuosien suunnittelua.

Kvs-säätiöstä on puolestaan vierailtu esimerkiksi Euroopan aikuiskoulutusjärjestössä EAEA:ssa ja tutustuttu musiikin aikuisopetukseen Oslossa.

Back to top