Skip to Content

Arvomme

Korostamme yhteisöllisyyttä ja vastuullisuutta arvoina, jotka ohjaavat päivittäistä toimintaamme. Uteliaisuus on voimavaramme, sillä nostamme uuteen arvioon perinteisiä käytäntöjä ja tavoittelemme innovatiivisia ratkaisuja. Kvs-säätiö noudattaa eettisiä periaatteita arkipäivässään ja kannustaa myös yhteistyökumppaneitaan toimimaan samoin. Säätiö keskittyy ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen, keskeisenä arvonaan ympäristön ja toisten ihmisten kunnioittaminen.

ARVOMME

Yhteisöllisyys
Luomme vuoropuhelun ja yhdessä oppimisen mahdollisuuksia.

Vastuullisuus
Toimimme avoimesti ja kunnioitamme toisia sekä luontoa. Edistämme tasa-arvoa.

Uteliaisuus
Kyseenalaistamme käytäntöjä ja luomme uusia ratkaisuja.

Eettiset periaatteemme

Säätiön eettiset periaatteet linjaavat arkityötämme ja kannustavat myös yhteistyökumppaneitamme toimimaan periaatteiden mukaisesti.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

Kvs-säätiön vision lähtökohta on ympäristön ja toistemme kunnioittaminen.

Olemme sitoutuneet siihen, että vaikutamme luonnon kantokykyä kunnioittavien elämäntapojen, ekososiaalisen sivistyksen ja ilmastonmuutosta ehkäisevien yhteiskunnallisten päätösten puolesta. Välitämme tutkittua tietoa kestävästä kehityksestä medioissamme, viestinnässämme ja muussa toiminnassamme. Pienennämme oman toimintamme hiilijalanjälkeä.

Lue lisää Kvs-säätiön kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksesta, joka on laadittu Agenda 2030 -tavoitteiden mukaisesti. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development | Department of Economic and Social Affairs (un.org)

Back to top