Skip to Content

Visiomme ja missiomme

Visiomme on rakentaa yhteiskuntaa, joka pohjautuu vahvaan arkisivistykseen. Toimintamme keskittyy ekososiaalisuuteen, kannustamme kestävään kehitykseen ja kurkotamme toiminnassamme monipaikkaisuuteen. Maailmanlaajuisessa työssämme johtotähtiämme ovat medialukutaidon edistäminen ja elinikäinen oppiminen.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

Toimintamme lähtökohta on ympäristön ja toistemme kunnioittaminen. Olemme sitoutuneet siihen, että vaikutamme luonnon kantokykyä kunnioittavien elämäntapojen, ekososiaalisen sivistyksen ja ilmastonmuutosta ehkäisevien yhteiskunnallisten päätösten puolesta.

Välitämme tutkittua tietoa kestävästä kehityksestä medioissamme, viestinnässämme ja muussa toiminnassamme. Pienennämme oman toimintamme hiilijalanjälkeä.

Lue lisää Kvs-säätiön kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksesta, joka on laadittu Agenda2030 -tavoitteiden mukaisesti.

VISIOMME

Visiomme on yhteiskunta, jonka perusta on arkisivistys. Arkisivistys on yhdessä oppimista, jotta voimme pitää huolta toisistamme ja ympäristöstämme.

Kvs-säätiö toimii vapaan sivistystyön ja elinikäisen oppimisen asiantuntijana ja sivistyksen pelottomana puolustajana. Ydinosaamistamme ovat oppiminen, innovaatiot ja vaikuttaminen.

Toimintamme painopisteitä ovat

Ekososiaalisuus

Kestävän kehityksen sitoumus ja OKKA-säätiön sertifikaatit

Jätkäsaaren elinikäisen oppimisen kiertotalouskorttelin suunnittelu, toteutus ja käynnistys

Monipaikkaisuus

Valtakunnallisen toiminnan kehittäminen (uudet kumppanuudet)

Palveluidemme digitaalinen saavutettavuus

Oppivien yhteisöjen edistäminen (mm. Unesco Learning Cities -yhteistyön käynnistäminen)

Globaali toiminta

Medialukutaidon ja elinikäisen oppimisen edistäminen

Oppimisen mahdollisuudet poikkeusoloihin (erityisesti etäkoulumalli)

UNESCOn Confintea VII 2022

EU:n New European Agenda for the Adult Education 2022–2030

Back to top