Skip to Content

Ilmoituskanava

Väärinkäytösten ilmoituskanava

Kansanvalistusseura sr:n ilmoittamiskanava tarjoaa säätiön työntekijöille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden ilmoittaa luottamuksellisesti säätiön toiminnassa havaitsemistaan väärinkäytöksistä sekä toiminnasta, joka rikkoo lainsäädäntöä Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun lain (1171/2022) jäljempänä ”ilmoittajansuojelulain” luettelemilla lainsäädännön aloilla.

Ilmoituskanava on tärkeä työkalu luottamuksen, vastuullisuuden ja eettisen toiminnan ylläpitämiseksi. Ilmoituskanavan avulla Kansanvalistusseura kykenee havaitsemaan mahdollisia väärinkäytöksiä ja reagoimaan niihin varhaisessa vaiheessa.

Voit tehdä ilmoituksen Kansanvalistusseuran ilmoituskanavaan

täällä

Lisätietoja ilmoittamiseen liittyvistä menettelyistä ja ilmoittajansuojasta sekä henkilötietojen käsittelystä löydät alta:

Kansanvalistusseuran ilmoituskanavan ohjeet ja toimintaperiaatteet

Ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun (1171/2022), Finlex-säädöstietokanta

Back to top