Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettiset ohjeet kuuluvat myös Kvs:n periaatteisiin

 Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettiset ohjeet kuuluvat myös Kvs:n periaatteisiin

Tiedekustantajana tunnettu Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.) on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) eettisiin ohjeisiin.

Ohjeet koskevat ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita ja ihmistieteiden eettistä ennakkoarviointia Suomessa. Lisäksi säätiö sitoutui HTK-ohjeeseen, joka kattaa hyvän tieteellisen käytännön ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisen.

”Vertaisarvioidun Aikuiskasvatus-tiedelehden kustantajana Kvs-säätiön on luontevaa sitoutua näihin periaatteisiin ja ennakkoarviointiin ihmistieteissä,” toimitusjohtaja Lauri Tuomi sanoo.

Sitoutuminen on omanlaistaan laatutyötä, jossa kehittyvät niin prosessit kuin tietämys eettisyydestä. Kehittämistä tukee se, että vastaisuudessa säätiöllä on tiedejulkaisemista tunteva asiantuntija yhteyshenkilönä.

Kvs-säätiöllä on ennestään omat eettiset periaatteensa, joita sitoutuminen TENKin ohjeisiin toiminnallistaa ja linjaa arjen työssä. Ohje on osa TENKin valvomaa tiedeyhteisön itsesääntelyjärjestelmää.

Tutkimustieto kytkeytyy kaikkeen toimintaan

TENK on opetusministeriön asiantuntijaelin. Nimensä mukaisesti se vaalii hyvää tieteellistä käytäntöä, torjuu tiedevilppiä sekä edistää keskustelua tutkimusetiikasta. Selvitysprosesseihin johtavat vilpit ovat Suomessa harvinaisia, mutta sitoutuminen eettisiin linjauksiin tuo säätiölle selkänojaa.

”Tutkimustieto ja sen hyödyntäminen ovat aina olleet osa säätiön toimintaa, kuten hankkeita, oppimisen kehittämistä ja viestintää. Sitoutuminen eettisiin ohjeisiin on tästäkin näkökulmasta järkevää. Samalla voimme kannustaa muita toimijoita verkostoissamme samaan”, Lauri Tuomi sanoo.

Kvs-säätiö osallistuu meneillään olevaan Tutkitun tiedon teemavuoteen korostamalla tiedon saatavuutta arkisivistyksen perustana.

Teemaa edistetään säätiön neljässä toiminnossa: Medioista Aikuiskasvatus ja Elm Magazine avaavat keskustelua tutkimuksesta.  Etäkoulu Kulkuri ja Etelä-Helsingin kansalaisopisto nostavat esiin etäopetuksen tutkimusta ja tutkijoita. Arkisivistyksen digikirjasto -hankkeessa viedään Kansanvalistusseuran varhaisia julkaisuja verkkoon kaikkien saataville.

”Tutkimustieto on perustunut säätiön toimintaan aina, lähtihän kansanvalistuksen eetos liikkeelle tutkitun tiedon kansanomaistamisesta. Siten tasa-arvo on edelleen kaikkea toimintaamme läpileikkaava ohjenuora”, Lauri Tuomi sanoo.