Skip to Content
Projekti

Etäkoulu Syyrian al-Holin vankileirin suomalaislapsille / Mobile Distance School for Finnish children in al-Hol (2020‒2022)

Toteutusaika: 4.5.2020‒31.3.2022 

Hankkeen taustatiedot
Piirroskuvassa oppilas, telttoja ja kännykän näyttö

Kvs-säätiön toteuttama Etäkoulu Syyrian al-Holin vankileirin suomalaislapsille.

(In English below)

Etäkoulu-projektissa toteutettiin mobiilietäopetus al-Holin vankileirin suomalaislapsille vuosina 2020‒2021, kehitettiin mobiilietäopetuksen toimintamalli ja laadittiin sen kuvausraportit. Hankkeen sytykkeenä oli viranomaisten toive turvata lasten perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tavoitteena oli tuoda lasten ja nuorten arkeen rutiinia ja virikkeitä sekä mahdollisuuksia oppimisen ja oivaltamisen iloon. Lisäksi tavoitteena on ollut tukea sekä edistää kriisin keskellä elävien lasten ja nuorten kotoutumista Suomeen. 

Al-Holissa asuvat 23 oppilasta saivat opetusta liki vuoden verran. Etäopetus toteutettiin kokonaan Whatsapp-viestien avulla. Koska mobiilietäopetukseen perustuvaa opetusmateriaalia ei ollut valmiina, vastasi Etäkoulu-hankkeen työryhmä sen luomisesta noudattaen Suomen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmia. Tämän pohjalta syntyi mobiilietäopetuksen toimintamalli.  

Kohderyhmä

Al-Holin vankileirillä ja muilla haurailla alueilla tai kriisin keskellä elävät lapset, joilla ei ole mahdollisuutta koulunkäyntiin. 

Tavoitteet 

Mahdollistaa lasten oppiminen äärimmäisissäkin poikkeusoloissa.  

Etäkoulu-projektin julkaisut

Mobiilietäopetuksen toimintamalli -julkaisu. Kvs-säätiö (2022). (pdf)

Concept Model for Distance Mobile Education. The Finnish Lifelong Learning Foundation (2022). (pdf)

Hanke mediassa 

Al-Holin opettaja Helsingin Sanomat 26.9.2021

The Secret Teacher of Al-Hol” Helsingin Sanomat 3.10.2021 (in English)

Finnish teacher who secretly taught IS children in Syrian camps by text” BBC News 11.11.2021

 

The Distance Learning project

The Distance Learning (Etäkoulu) project implemented mobile distance learning for Finnish children at the al-Hol prison camp in 2020-2021, developed a mobile distance learning operating model and prepared descriptive reports. The project was driven by the authorities’ desire to ensure that children’s fundamental and human rights are respected even in exceptional circumstances. The aim was to bring routine and stimulation into the everyday lives of children and young people, and to provide opportunities for the joy of learning and discovery. The aim has also been to support and promote the future integration into Finland of children and young people currently living in crisis area.

The 23 pupils living in Al-Hol were taught for almost a year. The distance learning was done entirely through WhatsApp messages. As there was no ready-made teaching material based on mobile e-learning, the working group of the Etäkoulu project was responsible for creating it in accordance with the Finnish curricula for early childhood education and basic education. This led to the development of a mobile distance learning model.

Target group

Children in Al-Hol prison camp and other fragile or crisis-affected areas that have no access to education.

Objectives

To enable children to learn even under extreme circumstances.

The Distance Learning project publications

Concept Model for Distance Mobile Education. The Finnish Lifelong Learning Foundation (2022). (pdf)

The project in the media

The Secret Teacher of Al-Hol” Helsingin Sanomat newspaper 3.10.2021 (in English)

Finnish teacher who secretly taught IS children in Syrian camps by text” BBC News 11.11.2021

The project in a nutshell

Distance learning for Finnish children in Syria’s al-Hol prison camp

  • Period of implementation: 4 May 2020‒31 March 2022
  • Coordinator: The Finnish Lifelong Learning Foundation, Kulkuri School of Distance Education
  • Funding: Ministry of Education and Culture (OKM) €262,000
  • Partners: Ministry of Foreign Affairs

Yhteystiedot

Tuija Tammelander Koulunjohtaja | School Director +358 50 3833 969 tuija.tammelander@kvs.fi

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Etäkoulu Syyrian al-Holin vankileirin suomalaislapsille

Koordinaattori:
Kvs-säätiö, Etäkoulu Kulkuri

Kumppanit:
Ulkoministeriö 

Rahoitus:
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) 262 000 €.

Back to top