Skip to Content

Turvallisemman tilan periaatteet

Kvs-säätiö noudattaa tapahtumissaan yhdenvertaisuuden ja turvallisemman tilan periaatteita: rakennamme tilan, jossa kukin omalla toiminnallaan luo kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä sekä keskustelua. Tilalla tarkoitamme sekä fyysisiä että virtuaalisia tiloja.

Kaikilla on oikeus osallistua Kvs-säätiön kasvokkaisiin ja virtuaalisiin tapahtumiin yhdenvertaisesti ilman sukupuoleen, ikään, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, yhteiskunnalliseen alkuperään, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta. Kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi tapahtumissamme ilman pelkoa syrjinnästä, häirinnästä, seksuaalisesta, fyysisestä tai sanallisesta ahdistelusta.

Edistämme työssämme syrjimätöntä ja turvallista ilmapiiriä. Kunnioitamme kunkin henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa sekä itsemääräämisoikeutta. Pyrimme järjestämään tapahtumamme esteettöminä, ja kerromme tapahtumakuvauksessa, ellei näin ole. Turvallisemman tilan rakentuminen on jatkuva prosessi. Tarkastelemme säännöllisesti ohjeitamme ja päivitämme niitä.

Sitoutumalla turvallisemman tilan ohjeisiin

 • kohtaat toiset tasavertaisina: annat tilaa keskustelulle, kuuntelet ja olet avoin osallistujien moninaisuudelle ja erilaisille mielipiteille
 • tunnistat omat ennakko-oletuksesi ja tarkastelet kriittisesti omaa ajatteluasi
 • kerrot havaitsemastasi syrjinnästä, häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta järjestäjille 
 • pyydät anteeksi, jos loukkaat toista osapuolta
 • tunnistat oma valtasi suhteessa muihin
 • puhut omasta kokemuksestasi, et muiden puolesta
 • ilmaiset eriävän mielipiteesi rakentavasti ja rauhanomaisesti, asiaan keskittyen
 • varmistat, että kuvaat tai tallennat tapahtumassa vain luvan saatuasi.

Lähitapahtuman keskusteluetiketti

 • Kommentoimme asiallisesti ja pysymme aiheessa.
 • Kunnioitamme toistemme kokemuksia ja mielipiteitä. 
 • Keskitymme kuuntelemaan toisiamme. 
 • Pyydämme puheenvuoroa nostamalla kättä.
 • Järjestäjällä on oikeus poistaa ohjeiden rikkoja keskustelusta.

Etätapahtuman keskusteluetiketti

 • Kommentoimme asiallisesti ja pysymme aiheessa. 
 • Kunnioitamme toistemme kokemuksia ja mielipiteitä.  
 • Keskitymme kuuntelemaan toisiamme.
 • Pyydämme puheenvuoroa nostamalla virtuaalikättä tai kirjaamalla kysymyksen
 • Järjestäjällä on oikeus poistaa ohjeiden rikkoja keskustelusta.

Yhteydenotot

Mikäli huomaat toiminnassamme tai tapahtumissamme periaatteitamme rikkovaa tai muuten häiritsevää käytöstä ilmoita asiasta välittömästi Kvs-säätiön tapahtuman yhteyshenkilölle.

Back to top