Hallinto

Hallinto

Kvs-säätiö on perustettu vuonna 1874, ja toiminta säätiöitettiin vuonna 1934. Lue lisää säätiön historiasta.

Toiminnan tarkoituksena on sivistystyön ja aikuiskasvatuksen edistäminen. Perehdy säätiön sääntöihin.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on johtaa säätiön toimintaa.

Puheenjohtaja, FT, yhteisöviestinnän työelämäprofessori Pekka Sauri
Varapuheenjohtaja, KT, dosentti, johtava rehtori Tapio Lahtero 
jäsen, FM, koulutuspäällikkö Taru Kekkonen
jäsen, VTT, kehittämispäällikkö Minna Mattila-Aalto
jäsen, VTM, arvopaperijohtaja Jonna Ryhänen
jäsen, FM, työyhteisövalmentaja Erkki Takatalo

Hallituksen esittelijänä toimii säätiön toimitusjohtaja.

Valtuuskunta ohjaa ja seuraa säätiön toimintaa ja nimittää säätiön hallituksen.

Valtuuskunta kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa ja siihen kuuluu 18 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenistä enintään kuusi kutsutaan vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen piiristä.

 

Valtuuskunta 2023

Jäsen, puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen
Jäsen, varapuheenjohtaja, pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen
Jäsenet:
Toimitusjohtaja Laura Arikka
Dosentti, yliopistonlehtori Hannele Cantell
Pääsihteeri Eeva Furman
Toiminnanjohtaja Kaisa Honkonen
Filosofian, vuorovaikutus- ja puhetaitojen opettaja Severi Hämäri
Professori Ulpukka IsopahkalaBouret
Koulutuspäällikkö Anna Kirstinä
Projektipäällikkö Bahar Mozaffari
Konsultointijohtaja Karoliina Nivari
Toiminnanjohtaja Henrika Nordin
Professori Petri Salo
Toiminnanjohtaja Tina Strandberg
FT Salome Tuomaala-Özdemir
Rehtori Emilia Valkonen
Johtaja-direktör Björn Wallén

Kvs-säätiön toiminnan katsaus 2021-2022

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja Lauri Tuomi
Viestintäpäällikkö Elina Heiskanen
Kehittämispäällikkö Heidi Kinnunen
Talous- ja hallintopäällikkö Päivi Pirkkalainen
Rehtori Mia Talikka
KoulunjohtajaTuija Tammelander

Oppimisen toimikunta

Jäsen, puheenjohtaja: Tapio Lahtero
Jäsenet:
Pekka Sauri
Kaisa Honkonen
Anu Kajamaa
Taru Kekkonen

Jaana Sandelin
Virpi Soini

Lauri Vaara

Esittelijät:
Lauri Tuomi
Mia Talikka
Tuija Tammelander

 

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Hannele Stenmark.

Konserni ja lähipiiri

Konsernin 1.1.–7.7.2021 muodostivat Kansanvalistusseura sr. ja sen kokonaan omistama Kiinteistö Oy Kansanvalistus. Tytäryhtiön hallituksen jäseninä olivat Pekka Sauri, Tapio Lahtero ja Lauri Tuomi. Yhtiön toimitusjohtajana toimi säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi.

Konsernirakenne on purkautunut 7.7.2021, jolloin Kansanvalistusseura sr. myi yhtiön osakekannan.

Säätiölain (487/2015 8§) tarkoittaman lähipiirin muodostavat edellä luetellut henkilöt, heidän perheenjäsenensä ja lähisukulaisensa. Hallituksen taloustyöryhmän sijoitustoiminnan neuvonantaja ei kuulu säätiön lähipiiriin.

Osakkuusyhteisöt

Olemme olleet perustamassa Helsingin konservatoriota vuonna 1922 ja olemme yksi sen neljästä taustayhteisöstä Helsingin kaupungin, Alfred Kordelinin säätiön ja Työväen Sivistysliiton (TSL) kanssa. Oppilaitoksessa opiskelee nyt noin 1 000 oppilasta musiikin taiteenperusopetus tai ammatillista tutkintoa.

Helsingin konservatorion Säätiö
Hallitus: jäsen Lauri Tuomi.
Valtuuskunta: Mia Talikka, Tapio Lahtero, Minna Mattila-Aalto

Säätiön edustajat sidosryhmissä

Kvs-säätiö on ollut perustamassa useita yhteisöjä, esimerkiksi Opintokeskus Sivistä. Olemme edustettuina seuraavien organisaatioiden hallintoelimissä:

Suomen Kulttuurirahaston Harald Andersénin rahasto
Hoitokunta: jäsen Lauri Tuomi, varajäsen Terhi Kouvo

Suomi-koulujen tuki ry.
Hallitus: Tuija Tammelander

Lukukeskus ry.
Hallitus: Tuija Tammelander

Säätiön edustajat muissa sidosryhmissä

Kvs-säätiöllä on myös edustus seuraavissa yhteisöissä:

Alfred Kordelinin säätiö 
Hallitus: jäsen Lauri Tuomi, varajäsen Tuija Tammelander
Kansanvalistuksen jaosto: jäsen Lauri Tuomi, varajäsen Tuija Tammelander

Vapaa sivistystyö ry.
Hallitus: jäsen Lauri Tuomi, varajäsen Mia Talikka

European Association for the Education of Adults (EAEA)
Hallitus: varapuheenjohtaja Lauri Tuomi

Mediakasvatusseura ry.

Selkokeskus
Neuvottelukunta: Kristiina Andreasson ja varajäsen Sari Pohjola.

Säätiön jäsenyydet

Kvs-säätiö on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:

Mediakasvatusseura ry
Suomen tiedekustantajien liitto ry
Kulttuuri- ja mielipidelehtien liitto Kultti ry
European Association for the Education of Adults (EAEA)
Sivistystyönantajat ry
Helsingin seudun kauppakamari
European Distance and E-learning Network (Eden)

Omistukset

Yleisradio Oyj: Kvs-säätiö on omistanut kuusi yhtiön osaketta 1920-luvulta lähtien.

Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy: Kvs-säätiön on omistanut pienen osuuden ammattivalokuvaajien perus- ja jatkokoulutusta järjestävän oppilaitoksen osakkeista 1990-luvun puolivälistä lähtien.

Lisäksi säätiöllä on erillinen arvopaperisalkku.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

Kvs-säätiön vision lähtökohta on ympäristön ja toistemme kunnioittaminen.

Olemme sitoutuneet siihen, että vaikutamme luonnon kantokykyä kunnioittavien elämäntapojen, ekososiaalisen sivistyksen ja ilmastonmuutosta ehkäisevien yhteiskunnallisten päätösten puolesta. Välitämme tutkittua tietoa kestävästä kehityksestä medioissamme, viestinnässämme ja muussa toiminnassamme. Pienennämme oman toimintamme hiilijalanjälkeä.

Lue lisää Kvs-säätiön kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksesta Agenda 2030 -tavoitteiden mukaisesti.