Hallinto

Hallinto

Kansanvalistusseura on perustettu vuonna 1874, ja toiminta säätiöitettiin vuonna 1934. Lue lisää Kansanvalistusseuran historiasta.

Toiminnan tarkoituksena on sivistystyön ja aikuiskasvatuksen edistäminen. Perehdy säätiön sääntöihin.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on johtaa säätiön toimintaa.

Puheenjohtaja, FT, yhteisöviestinnän työelämäprofessori Pekka Sauri
Varapuheenjohtaja, KT, dosentti, johtava rehtori Tapio Lahtero 
jäsen, FM, koulutuspäällikkö Taru Kekkonen
jäsen, VTT, kehittämispäällikkö Minna Mattila-Aalto
jäsen, VTM, arvopaperijohtaja Jonna Ryhänen
jäsen, FM, työyhteisövalmentaja Erkki Takatalo

Hallituksen esittelijänä toimii säätiön toimitusjohtaja.

Valtuuskunta

Valtuuskunta ohjaa ja seuraa säätiön toimintaa ja nimittää säätiön hallituksen.

Valtuuskunta kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa ja siihen kuuluu 18 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenistä enintään kuusi kutsutaan vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen piiristä.

Jäsen, puheenjohtaja presidentti Tarja Halonen
Jäsen, varapuheenjohtaja, päällikkö Paiju Tyrväinen
Jäsenet:
Toimitusjohtaja Laura Arikka
Dosentti, yliopistonlehtori Hannele Cantell
Tulevaisuustutkija Ilkka Halava
Professori Ulpukka IsopahkalaBouret
Pääsihteeri Sakari Karjalainen
Professori Jyri Manninen
Johtaja, rehtori Soili Meklin
Koulutussuunnittelija Bahar Mozaffari
Konsultointijohtaja Karoliina Nivari
Asiakasjohtaja Raimo Savolainen
Toiminnanjohtaja Tina Strandberg
FT Salome Tuomaala-Özdemir
Rehtori Emilia Valkonen
Johtaja-direktör Björn Wallén
Pääsihteeri Anneliina Wevelsiep

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja Lauri Tuomi
Viestintäpäällikkö Annu Griñan
Talous- ja hallintopäällikkö Päivi Pirkkalainen
Kehittämispäällikkö Jarmo Pykälä
Koulunjohtaja Tuija Tammelander
Rehtori Minna Prunnila

Etelä-Helsingin kansalaisopiston toimikunta

Pekka Sauri 
Jari Koivisto 
Minna-Sisko Mutanen 
Klarika Sander 
Ismo Suksi 
Erkki Takatalo 
Paiju Tyrväinen

Etäkoulu Kulkurin toimikunta

Kaisa Honkonen
Tapio Lahtero

Taru Kekkonen
Virpi Soini
Lauri Vaara
Johanna Westerlund

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Hannele Stenmark.

Konserni ja lähipiiri

Konsernin muodostavat Kansanvalistusseura sr. ja sen kokonaan omistama Kiinteistö Oy Kansanvalistus. Tytäryhtiön hallituksen jäseninä ovat Pekka Sauri, Tapio Lahtero ja Lauri Tuomi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi.

Säätiölain (487/2015 8§) tarkoittaman lähipiirin muodostavat edellä luetellut henkilöt, heidän perheenjäsenensä ja lähisukulaisensa. Hallituksen taloustyöryhmän sijoitustoiminnan neuvonantaja ei kuulu säätiön lähipiiriin.

Osakkuusyhteisöt

Olemme olleet perustamassa Helsingin konservatoriota vuonna 1922 ja olemme yksi sen neljästä taustayhteisöstä Helsingin kaupungin, Alfred Kordelinin säätiön ja Työväen Sivistysliiton (TSL) kanssa. Oppilaitoksessa opiskelee nyt noin 1 000 oppilasta musiikin taiteenperusopetus tai ammatillista tutkintoa.

Helsingin konservatorion Säätiö
Hallitus: jäsen Lauri Tuomi.
Valtuuskunta: Paiju Tyrväinen, Tapio Lahtero, Minna Prunnila

Säätiön edustajat sidosryhmissä

Kansanvalistusseura on ollut perustamassa useita yhteisöjä, minkä johdosta sillä on edustus niiden hallintoelimissä:

Suomen Kulttuurirahaston Harald Andersénin rahasto
Hoitokunta: jäsen Lauri Tuomi, varajäsen Terhi Kouvo

Suomi-koulujen tuki ry.
Hallitus: Tuija Tammelander

Lukukeskus ry.
Hallitus: Annu Griñan

Kansanvalistusseuralla on myös edustus seuraavissa yhteisöissä:

Alfred Kordelinin säätiö 
Hallitus: jäsen Lauri Tuomi, varajäsen Tuija Tammelander
Kansanvalistuksen jaosto: jäsen Lauri Tuomi, varajäsen Tuija Tammelander

Vapaa sivistystyö ry.
Hallitus: jäsen Lauri Tuomi, varajäsen Minna Prunnila

European Association for the Education of Adults (EAEA)
Hallitus: jäsen Lauri Tuomi

Mediakasvatusseura ry.

Selkokeskus
Neuvottelukunta: Terhi Kouvo ja varajäsen Tuija Tammelander.

Säätiön jäsenyydet

Kansanvalistusseura on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:

Mediakasvatusseura ry
Suomen tiedekustantajien liitto ry
Kulttuuri- ja mielipidelehtien liitto Kultti ry
European Association for the Education of Adults (EAEA)
Sivistystyönantajat ry
Suomen Vuokranantajat ry
Helsingin seudun kauppakamari
European Distance and E-learning Network (Eden)

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

Kansanvalistusseuran vision lähtökohta on ympäristön ja toistemme kunnioittaminen.

Olemme sitoutuneet siihen, että vaikutamme luonnon kantokykyä kunnioittavien elämäntapojen, ekososiaalisen sivistyksen ja ilmastonmuutosta ehkäisevien yhteiskunnallisten päätösten puolesta. Välitämme tutkittua tietoa kestävästä kehityksestä medioissamme, viestinnässämme ja muussa toiminnassamme. Pienennämme oman toimintamme hiilijalanjälkeä.

Lue lisää Kansanvalistusseuran kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksesta Agenda 2030 -tavoitteiden mukaisesti.