Skip to Content
Ajankohtaista

Puutyökurssilla kehittyvät seniorin kädentaidot ja osallisuus – Vapaan sivistystyön ydin on vapaaehtoisessa osallisuudessa

Julkaistu:

Kansalaisopiston ryhmässä viriää yhteisöllisyys, joka säteilee monin tavoin osallistujansa elämään. Seniorin puutyökurssilla veistämä korulipas kertoo tekijänsä kädentaitojen lisäksi muustakin: osallisuuteen perustuvasta kansalaiseksi kasvamisesta.

Kansalaisopistot tavoittavat vuosittain 650 000 osallistujaa, joista liki neljännes osallistuu kädentaitojen kursseille. Sen paremmin tilastot kuin aiempi tutkimus eivät kuitenkaan kerro, mitä kursseilla tapahtuu ja miten osallistujat ne kokevat.

Aikuiskasvatuksen tutkijat Annika Pastuhov ja Petri Salo päättivät selvittää kysymystä etnografin otteella. Pastuhov osallistui lukukauden ajan ikääntyneille suunnatulle puutyökurssille:  teki puutöitä muiden mukana, keskusteli osallistujien kanssa, seurasi toimintaa ja kirjasi havaintojaan.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu vertaisarvioidun Aikuiskasvatus-tiedelehden tuoreimmassa numerossa.

Osallisuus on kansalaisuuden perusta

Vapaan sivistystyön ydin on vapaaehtoisuudessa. Viikko toisensa jälkeen harrastepuusepät tulivat kurssille: uppoutuivat kulloiseenkin työhönsä, oppivat toisiltaan, jakoivat kahvihetket ja vaihtoivat ajatuksia puutöistä politiikkaan.

– Puuseppien  tiiviissä  yhteisössä  ja  yhteisöllisessä harrastustyössä korostuivat työn itseisarvo ja sen haasteellisuus,  itsensä  toteuttaminen  sekä  uuden  oppiminen – yhdessä muiden kanssa.

Osallisuus on kansalaiseksi kasvamisen perusta. Laissa kansalaiseksi kasvaminen nimetään vapaan sivistystyön olennaiseksi tehtäväksi ja tavoitteeksi.

– Kansalaisuus toteutuu opintoryhmässä merkityksellisenä ja monimuotoisena osallisuutena, sivistyksellisenä  yhdessä tekemisenä ja toimimisena, tutkijat toteavat.

Käsillä tekemisestä hyvinvointia

Professori Salo ja tutkijatohtori Pastuhov toivovat, että tutkimus tavoittaa kaikki ne, jotka haluavat ymmärtää ja puolustaa vapaata sivistystyötä. Kansalaisopistojen rehtorit ja opettajat sekä kuntapäättäjät ovat avainasemassa.

– Kädentaitojen kurssit ovat oiva alusta ikääntyvien osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Käsillä tekeminen, omaan kiinnostukseen perustuen ja yhdessä muiden kanssa, voi saada monia eri merkityksiä. Näitä olisi tarkoituksenmukaista tutkia myös muilla kädentaitojen kursseilla, tutkijat sanovat.

Annika Pastuhov & Petri Salo: Kansalaisuus osallisuutena puutyökurssilla. Etnografinen tutkimus kansalaisopiston senioreiden kädentaitojen kurssilla. Aikuiskasvatus 39(3), 182–191. DOI: https://doi.org/10.33336/aik.85699

Aikuiskasvatus-tiedelehti

Lue myös

Lisätiedot

  • toimituspäällikkö Terhi KouvoAikuiskasvatus, terhi.kouvo@kvs.fi, 0400 396 437
Jaa artikkeli
Back to top