Skip to Content
Ajankohtaista

Ulkomailla asuvien perusopetusikäisten lasten opetus turvattava – Etäkoulu Kulkurin ja Nomadskolanin toiminnan jatkuminen eduskunnan käsissä

Julkaistu:

Kansanvalistusseura (KVS) edellyttää, että ulkomailla asuvien perusopetusikäisten opetuksen järjestäminen turvataan eduskunnan budjettikäsittelyssä.

Valtiovarainvaliokunnalle lokakuussa osoitetussa asiantuntijalausunnossaan Kansanvalistusseura esittää, että Etäkoulu Kulkurin ja Nomadskolanin vuoden 2020 valtionavustus säilyy kuluvan vuoden tasolla. Verkkokoulun rahoitus ja toiminta on käytännössä eduskunnan lisärahoituksen varassa. Rahoitustarve on 300 000 €.

Ulkomailla asuu yli 2 miljoonaa suomalaistaustaista henkilöä, joista noin 300 000 on äänioikeutettuja Suomen kansalaisia. Kyse on tuhansien suomalaisten perusopetusikäisten lasten ja nuorten mahdollisuudesta oppia suomalaisessa koulussa.

Perheiden edellytyksistä palata takaisin Suomeen jatkamaan koulunkäyntiä, opiskelua tai työntekoa on pidettävä huolta. Kun syntyvyys vähenee, paluumuuttajat ovat Suomelle yhä arvokkaampia.

Mitä nuorempi ulkomaille muuttava lapsi on, sitä suuremmassa vaarassa hänen äidinkielensä on. Kun koulua käydään ulkomailla vieraalla kielellä ja äidinkieltä puhutaan vain kotona, sen kehitys pysähtyy ja taito taantuu. Kulkurissa ja Nomadskolanissa lasten äidinkieli säilyy ja kehittyy, mikä helpottaa koko perheen paluuta kotimaahan.

Digitaalinen opetus on kustannustehokasta ja vaikuttavaa

Suomesta ulkomaille muuttavien määrä on kasvanut tasaisesti 2010-luvulla. Sen myötä verkkokoulun oppilasmäärä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja ohjaustarve lisääntynyt.

Etäkoulu Kulkuria ulkomailla käyvät perusopetusikäiset voivat opiskella kaikkia peruskoulun aineita omalla äidinkielellään ja saada tarvittaessa myös päättötodistuksen. Nomadskolanin oppilaat opiskelevat ruotsia äidinkielenä ja suomea toisena kotimaisena kielenä.

Digitaalinen opetus on kustannustehokas, vaikuttava, kaikkialla maailmassa saavutettava, kasvavaan kysyntään skaalautuva ja erilaisiin tarpeisiin mukautuva palvelu ulkomailla asuville oppilaille. Tavoitamme vuosittain yli 400 ulkomailla asuvaa lasta ja nuorta sekä heidän perheensä.

Etäkoulu Kulkurin ja Nomadskolanin toiminnasta vastaa Kansanvalistusseura sr.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Lauri Tuomi, puh. +358 50 47 69 977, lauri.tuomi@kvs.fi

Jaa artikkeli
Back to top