Skip to Content

Medialukutaitohankkeen koulutukseen osallistui 13 Betlehemin yliopiston opettajaa eri laitoksilta. Keskustelu kävi hyvin vilkkaana. Kuvassa (oikealta) kouluttajat, viestinnän asiantuntija ja Elm Magazinen päätoimittaja Katriina Palo-Närhinen sekä medialukutaitohankkeen projektipäällikkö Kaisu Sofia John Kansanvalistusseurasta.

Sivistyksen pelottomat

Medialukutaito versoo Palestiinassa

Julkaistu:

Medialukutaitohankkeen koulutukseen osallistui 13 Betlehemin yliopiston opettajaa eri laitoksilta. Keskustelu kävi hyvin vilkkaana. Kuvassa (oikealta) kouluttajat, viestinnän asiantuntija ja Elm Magazinen päätoimittaja Katriina Palo-Närhinen sekä medialukutaitohankkeen projektipäällikkö Kaisu Sofia John Kansanvalistusseurasta.

Aurinko nousee Hebronin maaseudulla Palestiinassa ja maalaa taivaan verigreipin väriseksi. Oliivipuut hohtavat hopeisina maisemaa vasten. Maaseudulla asuva nainen selaa puiden varjossa älypuhelimestaan sosiaalista mediaa ja törmää uutiseen, joka pysäyttää hänet.  

Uutinen vaikuttaa hänestä epätodelliselta. Hän tarkistaa alkuperäisen lähteen ja toteaa, että uutinen on valetta.  

Yllä kuvattu on mielikuvitusta, mutta tämän mielikuvan toteutuminen on kunnianhimoinen tavoitteemme nelivuotisessa Kattava medialukutaito-opetus Palestiinassa -hankkeessa.  

Epävakaus lisää disinformaatiota 

Opetamme hankkeessa kriittistä medialukutaitoa Betlehemin yliopiston opettajille ja opiskelijoille, jotka puolestaan jalkautuvat levittämään tietoa yhteisöille lähikaupungeissa ja maaseudulla. Ohjelmaa on tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroista. 

On tärkeää ymmärtää medialukutaidon tärkeys keskellä lisääntyvää informaatiovaikuttamista. Palestiina on elänyt vuosikymmeniä konfliktien keskellä, mikä tarkoittaa myös otollista maaperää disinformaatiolle. Vahvistamme hankkeessa lisäksi aktiivista kansalaisuutta ja demokratian toimintaedellytyksiä.  

Kuin puutarhurit, teemme hankkeessa juurrutustyötä yhdessä palestiinalaisen tiimimme kanssa. Toimimme Suomesta käsin ikään kuin lannoittajina yhteisen yhdessä auringon alla. Viime kädessä tavoitteemme on tehdä itsemme, eli suomalainen tiimimme, tarpeettomaksi.   

Yhteinen ymmärrys medialukutaidosta  

Kesäkuun lopussa palasimme hankkeen ensimmäisestä koulutuksesta, jossa opetimme Betlehemin yliopiston opettajia. 

Viikon kestävälle kurssille osallistui 13 opettajaa eri laitoksilta kasvatustieteistä arabian kieleen ja kirjallisuuteen.   

Osallistujat olivat hyvin innokkaita keskustelijoita. Keskustelimme ja opetimme arabian tulkin välityksellä, mikä vaikutti tuntien kulkuun. Tulkki käänsi opetusta arabiaksi muutama lause kerrallaan, joten opettava kokonaisuus täytyi pitää kirkkaana mielessä, jotta sen pystyi selkeästi sanoittamaan.  

Opetuspäivissä oli myös tärkeää varata aikaa termien määrittelyyn. Arabian kielessä ei ole aina tyhjentäviä käännöksiä englanninkielisille ilmaisuille. Keskustelimme pitkään esimerkiksi sanasta medialukutaito, jotta ymmärtäisimme sen samalla tavalla. Miten medialukutaito ymmärretään eri kulttuureissa? Olennaista on pohtia yhdessä ja suhteessa eri kulttuureihin, mitä medialukutaito tarkoittaa ja miksi se on tärkeää.  

Yksittäisillä sanoilla on usein kokoaan suurempi merkitys. Eräällä luennolla osallistujia pyydettiin valitsemaan yksi sana, joka muuttaisi maailman. Me suomalaiset kouluttajat, länsimaiden kasvatit kirjoitimme molemmat lapuillemme sanan empatia.   

Kurssilaisten valitsemat sanat kertoivat toista tarinaa: useimmissa lapuissa toistuivat sanat vapaus, rauha ja kotimaa.   

Uusia opetusmenetelmiä ja tekoälyä 

Kun kysyimme kurssilaisilta viikon jälkeen, miten heidän osaamisensa oli kehittynyt, he arvioivat medialukutaidon ja pedagogiikan osaamisensa nousseen keskimäärin kolmesta ja puolesta neljään ja puoleen, kun asteikko oli yhdestä viiteen. 

Osallistujat kertoivat, millaisia uusia eväitä koulutus on antanut heidän omalle osaamiselleen ja yliopistolle laajemminkin.  

Eräs kurssilainen sanoi lisäävänsä vuorovaikutuksellisuutta opetukseensa ja hyödyntävänsä tekoälyä eri tavoin.  

Muitakin ideoita oli versonut.  

”Otan käyttöön kurssilla oppimani oppilasarvioinnin.”  

”Meidän pitää yliopistolla ryhtyä käyttämään innovatiivisempia opetustapoja.”   

Kokemuksemme valaa uskoa siihen, että medialukutaito alkaa näillä opeilla itää palestiinalaisten arjessa.  

 

Jaa artikkeli
Back to top