Skip to Content

Tietokirjailija Eero Ojanen esittää kansalaisille sosiaaliturvan kaltaista sivistysturvaa.

Sivistyksen pelottomat

Sivistysvaltion tehtävät

Julkaistu:

Tietokirjailija Eero Ojanen esittää kansalaisille sosiaaliturvan kaltaista sivistysturvaa.

Hyvinvointivaltiosta seuraava yhteiskunnallinen visio olkoon sivistysvaltio.

Enkä tarkoita sillä vain valtiota, joka jollain tapaa kunnioittaa ihmisen perusoikeuksia ja toimii siinä mielessä kunnolla, vaan tarkoitan valtiota, joka kaikkineen tietoisesti perustaa itsensä sivistyksen ideaan.

Sivistysvaltio ei siten ole mikään tietty järjestelmä eikä tulevaisuuden utopia vaan pikemminkin ajattelutapa, jonka valossa voidaan puolustaa ihmisyyttä nykyisen kaltaisella, toistuvien kriisien aikakaudella.

Yhteiskuntamme kesto-ongelma on väärinymmärretty ja siksi käsistä täysin karannut talous. Se hankaloittaa myös akuuttien kriisien hoitamista. Yhteiskunnan perusta ei ole talous vaan ihmisyys, ihmisiksi oleminen. Talous eli talon pito on yksi väline ihmisiksi elämisessä, ei sen enempää.

Sivistysvaikutusten arviointiin menetelmiä

Nyt vaaditaan muiden, jopa koulutusta, sivistystä ja kulttuuria koskevien asioiden arvioimista talouden ja taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta, vaikka pitäisi olla täsmälleen päinvastoin. Talouden kannattavuutta, tehokkuutta ja hyödyllisyyttä ei arvioi kukaan eikä mikään, sillä tällainen arviointi tulisi tehdä ulkopuolelta, ei vain talouden omista lähtökohdista käsin.

On siis syytä luoda menetelmiä, joilla taloutta kuten muitakin asioita arvioidaan sivistyksen näkökulmasta käsin. On luotava menetelmiä sivistysvaikutusten arvioimiseksi. Vielä jokin aika sitten ympäristövaikutusten arviointia pidettiin hölynpölynä. Nyt se on itsestäänselvyys. Sivistysvaikutusten arviointi on vaikeaa, mutta se on vain aloitettava.

Sivistysturva jokaiselle

Yhteiskuntaan on syytä luoda sivistysturva, jolla voidaan nähdä väljästi yhteyksiä sosiaaliturvan ideaan. En kuitenkaan tarkoita vain sitä, että yhteiskunnan tulee turvata kansalaisille sivistyspalvelut ja oikeudet sivistykseen, vaan sitä, että yhteiskunnan suuren vision tulee olla sivistyksen turvaaminen ja ylläpito kaiken kaikkiaan.

Nykyisenä kriisien aikakautena joudutaan kysymään perusasioiden perään. Mihin yhteiskuntamme perustuu? Mikä turvaa inhimillisen ja ihmisarvoisen elämän säilymisen, sen että kykenemme jollain tapaa elämään sovussa, toisiamme kunnioittaen, joidenkin moraalisten periaatteiden mukaan ja järjestyneesti?

Se perusasia – ihmisen peruskyky – on nimeltään sivistys. Sivistysvaltio on asia, joka turvaa ja ylläpitää inhimillisen elämän säilymistä.

Siksi sivistys ei koske vain jotain yhteiskunnan sektoria, vaan sivistys ja sen turvaaminen on yhteiskunnan olemassaolon perusta.

Eero Ojanen on tietokirjailija ja filosofi. 

Kuva: Terhi Kouvo

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli
Back to top