Nuorten Ilmasto-Erätauko (2020)

 Nuorten Ilmasto-Erätauko (2020)

Projektin tarkoituksena on lisätä keskustelua EU:n ilmastopolitiikasta sekä ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja ekosivistyksen eri näkökulmista.

Tavoitteenamme on lisätä tietoa EU:n ilmastopolitiikasta, edistää aikuisten ymmärrystä nuorten huolista ja näkökulmista ilmastonmuutokseen ja EU:n tulevaisuuteen sekä edistää nuorten mahdollisuuksia saada ääntään kuuluviin ympäristöasioissa.

Järjestämme yhdessä kumppaneidemme kanssa nuorille työpajan, vaikuttamiskampanjan ja Erätauko-keskustelun ilmastoasioihin vaikuttamisesta.

Järjestäisitkö oman ilmastokeskustelun?

Haluamme innostaa sinua tai yhteisöäsi pohtimaan, miten keskustelua ilmastopäätöksenteosta voitaisiin avata entistä useampien nuorten ja päättäjien välille, ja kutsua mukaan myös heitä, jotka eivät yleensä pääse mukaan keskusteluun!

Keskustelun järjestämisen tueksi olemme koonneet tälle nettisivulle materiaaleja. Löydät ohjeen keskustelun järjestäjälle, erilaisia materiaaleja käytettäväksi keskustelun alustuksena sekä kaavan Erätauko-keskustelun ohjaamisen tueksi.

Voit olla yhteydessä Annaan (anna.vaananen@eratauko.fi) jos sinulla herää mitään kysymyksiä keskustelun järjestämiseen liittyen – olemme tukenasi.

Ilmasto-Erätauko -keskustelun materiaalit

Erätauko-keskustelun ohje_keskustelun_järjestäjälle

Erätauko-keskustelun kaava

Epäreilu työnjako – jätämmekö ilmastonmuutoksen torjunnan nuorten riesaksi? -Toimitettu juttu ennakkomateriaaliksi

Näin Suomen ilmastopolitiikkaa tehdään -Toimitettu juttu alustukseksi

Mitä ajatuksia ilmastonmuutoksesta? -Video alustukseksi

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen videotervehdys  alustukseksi

EUn ilmastopolitiikka  – Esite ennakkomateriaaliksi

EU Climate Policy – Material in English

 

Menneet tapahtumat

Lämmin kiitos osallistumisestasi dialogiimme 3.12.  Meillä oli hyvä hetki, toivottavasti myös sinulla. Illan aikana kerättiin mm. seuraavia oivalluksia ilmastopäätöksentekoon liittyen:

“Nuoret etsivät toivoa, ei traumaa!”

“Ilmastopäätöksenteko on minulle ollut aina kaukainen käsite, jonka olen ajatellut olevan poliitikkojen toimintaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Mutta ilmastopäätökset voivat olla myös yksilötasolla tapahtuvia tekoja.”

“Voimakas ja päämäärätietoisesti toimiva kansalaisyhteiskunta on valtiotakin voimakkaampi toimija.”

“Tiedonhaku on oiva alku. Sen jälkeen tarvitaan yhteistyötä ja halua ymmärtää muita, jotta päästään kohti unelmia.”

“Oli ilo huomata, miten paljon kanssakeskustelijat arvostavat nuoria!”

“Oivallukseni: Ihmiset katsovat asioita pääosin eri tason poliittisen päätösenteon kautta. Yritykset katsovat ilmastomyönteisyyttä kuitenkin jo imagoasiana, vaikuttaa tuotteisiin ja niiden markkinointiin. Politiikka reaktiivinen suhteessa yritystoimintaan. “

“Ehkä suurin oivallus liittyy tähän keskustelumetodiin, ehkä rakentavin ilmastokeskustelu naamakkain erilaisten ihmisten kesken jonka olen kokenut. Voisiko osallistaa erilaisia ihmisiä vielä laajemmin ja kattavammin kaiken tasoisiin ilmastopäätöksiin, erityisesti nuoria ihmisiä?”

Kiitämme teitä jakamisesta ja hyvästä keskustelusta, dialogista. Yhteinen keskustelu oli osa Eurooppatiedotuksen rahoittamaa Ilmasto-Erätauko -hanketta.

 

Erätauko-keskustelu: Miten ilmastopolitiikkaa tehdään tulevina vuosina, ja kuinka siihen voi vaikuttaa?  

Torstaina 3. joulukuuta Erätauko-säätiö, Pääkaupunkiseudun partiolaiset sekä Kansanvalistusseuran Sivistyskulma järjestivät verkossa kaikille avoimen Erätauko-keskustelun ilmastopäätöksenteon saavutettavuudesta, ymmärrettävyydestä sekä päätöksenteon merkityksestä omassa elämässä.

Tilaisuuteen on kutsuttu mukaan ihmisiä erilaisista taustoista ja tehtävistä. Keskustelun tavoitteena on mahdollisimman moniääninen ajatusten ja kokemusten vaihto. Yhtenä tavoitteena on pohtia, miten voisimme rakentavammin keskustella suomalaisten hyvinvoinnista.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Tilaisuus järjestetään 3. joulukuuta kello 17:00-20:00 etäyhteyksin.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: anna.vaananen@eratauko.fi

 

 

Yhteystiedot: Anne Tastula, anne.tastula@kvs.fi, 0401523830