Skip to Content
Ajankohtaista

Aikuiskasvatus: Järjestön pätkäpestiläisen koulutusmahdollisuudet ovat pitkälti itsestä kiinni

Julkaistu:

Järjestötyönantajien on syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota määräaikaisten työntekijöidensä osaamisen tukemiseen, esittävät Opintokeskus Siviksen asiantuntijoina työskentelevät Heidi Ristolainen ja Marion Fields.

Tuoreessa Aikuiskasvatus-tiedelehden artikkelissa”Järjestötyöntekijä huolehtii osaamisestaan” he valaisevat kolmannella sektorilla toimivien palkattujen työntekijöiden mahdollisuuksia kehittää osaamistaan.

Artikkeli on ajankohtaista ja kiinnostavaa luettavaa jokaiselle järjestössä työskentelevälle.

”Järjestöissä tuodaan herkästi esiin vapaaehtoisten koulutustarpeita, mutta unohdetaan työntekijät ja luottamusjohto, vaikka etenkin toimintaympäristön muutosten tuomat vaatimukset koskettavat vahvasti järjestöjä kokonaisuutena”, Ristolainen ja Fields toteavat.

Artikkeli pohjaa kyselyaineistoon, joka kattoi 844 järjestön toimihenkilöä. Naisvaltaisuus ja korkea koulutustaso yhdistivät vastaajia – kuten järjestöjen toimihenkilöitä muutenkin.

Määräaikainen oppii kollegaltaan

Järjestöammattilaisen osallistuminen koulutuksiin riippuu työsuhteen laadusta ja järjestön koosta. Moni määräaikainen pitää työkavereita ja sosiaalista mediaa tärkeänä tapana kehittää osaamistaan. Sen sijaan vakinaisessa työsuhteessa oleva arvostaa työpaikan ulkopuolista koulutusta.

”Osaamisen kehittäminen jää usein omalle vapaa-ajalle, jos projekteissa tai työssä on kiireistä”, kuvaa määräaikaisena työskentelevä nainen artikkelissa.

Heidi Ristolainen ja Marion Fields ovat kokeneita kolmannen sektorin ammattilaisia. He toivovat, että järjestötyönantajat kiinnittäisivätkin nykyistä enemmän huomiota työntekijöidensä tukemiseen:

”Osaamista tulee johtaa rinnakkain strategisten käytäntöjen kanssa, käytettävissä oleva henkilöstö huomioon ottaen, sillä osaaminen ja työnhallinta tukevat tuottavuutta ja työhyvinvointia”, artikkelissa todetaan.

Heidi Ristolainen ja Marion Fields: ”Järjestötyöntekijä huolehtii osaamisestaan”. Aikuiskasvatus 1/2017. Tutustu tuoreimpaan numeroon.

Aikuiskasvatuksen

Lisätiedot

 

Jaa artikkeli
Back to top