Skip to Content
Ajankohtaista

Aikuiskasvatus-lehti: Vuoden tiedeartikkeli antaa äänen yliopistotyöntekijälle

Julkaistu:

Työelämän muutokset ja kasvaneet vaatimukset heijastuvat työntekijöiden kokemuksiin yliopistotyössä. Aikuiskasvatus-tiedelehden vuoden 2015 tiedeartikkeli antaa äänen muutospaineiden alla kamppailevalle yliopistotyöntekijälle.

– Työelämän organisoinnin muutoksilla, joita usein perustellaan taloudellisilla lähtökohdilla ja pakoilla, vaikutetaan samalla vahvasti ihmisten jokapäiväiseen elämään, valinnan mahdollisuuksiin sekä kokemuksiin työelämästä, sanovat artikkelin kirjoittaneet tutkijat Tiina Nikkola ja Esko Harni.

Palkitussa tiedeartikkelissaan Sisäistyneet ristiriidat, tunnetyö ja tietotyöläissubjektiviteetin rakentuminen (Aikuiskasvatus 4/2015) kirjoittajat tuovat esille nykyajan tietotyön vaatimuksia yliopistotyöläisten syrjässä olemisen kokemusten kautta.

Kertomuksissa korostuvat odotukset työntekijöiden yrittäjämäisestä ja tuottavasta toiminnasta. Tutkijoiden mukaan yliopisto on uudistustensa myötä tilanteessa, jossa sen toiminnalla odotetaan olevan esimerkiksi suoria vaikutuksia kansalliseen kilpailukykyyn.

– Tämä tuottaa eräänlaista ”fantasiapuhetta”, toiveita siitä, miten asioiden on tarkoitus järjestyä. Vastuu näiden toiveiden toteutumisesta näyttäisi entistä enemmän siirtyneen yrittäjämäiselle työntekijälle, Nikkola ja Harni kirjoittavat artikkelissaan.

Työntekijät kuvailevat haastatteluissa syviä pettymyksen, irrallaan olemisen ja jopa depression tunteita, joita he työssään ja työyhteisössään kokevat. 

Koulutusleikkaukset heijastuvat arkeen

Artikkeli tuo ajankohtaisen näkökulman keskusteluun yliopistojen asemasta ja tehtävästä yhteiskunnassa. Se osuu keskelle aikaa, jossa yliopistojen rahoitusta leikataan rajusti ja keskustelu koulutuksen vaikuttavuudesta käy kiivaana.

Artikkeli osoittaa, miten työelämän yleiset paineet heijastuvat työntekijän arkeen.

– Leikkaukset ja jatkuva tuottavuuden vaatimus eivät pysähdy rakenteisiin, vaan ne valuvat arkeen ja tuntuvat ihmisten elämässä. Myös siinä, miten he itsensä näkevät ja itsestään puhuvat, Tiina Nikkola sanoo.

Aikuiskasvatus-lehti palkitsi Tiina Nikkolan ja Esko Harnin vuoden 2015 tiedeartikkelin 18. helmikuuta Jyväskylässä. Perusteluiden mukaan artikkeli on tarkkanäköinen analyysi siitä, mihin nykyinen yliopiston toimintalogiikka henkilöstön näkökulmasta voi johtaa. Perusteluissa painotettiin, että kirjoittajat luovat artikkelillaan edellytyksiä puhua avoimesti yliopistotyön ongelmista.

Aikuiskasvatus-tiedelehdessä kohtaavat kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijät, nuoriso- ja työelämätutkijat sekä politiikan ja käytäntöjen tutkijat. Aikuiskasvatusta julkaisevat Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS ry.

Lisätietoja:

Tiina Nikkola, KT, FM, tutkijatohtori, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto, tiina.nikkola@jyu.fi

Esko Harni, YTM, KM, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto, esko.p.harni@student.jyu.fi

Helka Repo, julkaisupäällikkö, Aikuiskasvatus-tiedelehti, Kansanvalistusseura, helka.repo@kvs.fi, 040 759 4532

Jaa artikkeli
Back to top