Skip to Content
Ajankohtaista

Aikuiskasvatus-tiedelehti: Aikuisten mediataidot vaativat huomiota

Julkaistu:

Samaan aikaan kun odotukset kansalaisten medialukutaidosta kasvavat työelämässä ja yhteiskunnassa, toimet aikuisten mediataitojen kehittämiseksi loistavat poissaolollaan.

– Systemaattisia suunnitelmia aikuisten kompetenssien edistämiseksi tai tukemiseksi on vähän, vaikka mediataidot esitellään välttämättöminä nykyajan taitoina, kirjoittavat tutkijat Saara Pääjärvi ja Lauri Palsa Aikuiskasvatus-tiedelehden tuoreessa mediasivistys-teemanumerossa.

Hallitus on nostanut digitalisaation yhdeksi kärkihankkeekseen. Samanaikaisesti se kuitenkin vähentää kuntien velvoitteita esimerkiksi kirjastopalveluiden ja vapaan sivistystyön järjestämisessä.

– Sekä elinikäisen oppimisen että valtiontalouden näkökulmista on kestämätöntä, jos osaamisen kehittymistä tuetaan vain lasten ja nuorten osalta, Pääjärvi ja Palsa arvioivat.

Media muokkaa maailmankuvaa

Medioiden vaikutuksen ulottuessa kaikkialle tarve kansalaisten mediataidoille, kuten medialukutaidolle kasvaa. Tämä näkyy esimerkiksi sosiaalisen median suosion lisääntyessä.

Pääjärvi ja Palsa nostavat kirjoituksessaan esille MV-lehti-sivuston, joka kerää koko ajan lisää Facebook-tykkäyksiä, vaikka esimerkiksi toimittajat nostavat jatkuvasti esille sen epäluotettavuutta.

Korkeakoulujen lukukausimaksu-uutisointia Aamulehdessä tutkineen Minna Hauhian mukaan media, kuten sanomalehti voi toimia kasvattajana, julkisena pedagogina.

– Median välittämät konstruktiot ja todellisuuskuvat rakentavat käsitystä maailmasta ja sen ilmiöistä, ja media tarjoaa myös sanaston, jolla näistä ilmiöistä puhutaan, muistuttaa Hauhia artikkelissaan.

 

Mediasivistys tavoitteeksi

Usein ajatellaan, että lapset ja nuoret ovat taitavampia medioiden käyttäjiä kuin aikuiset, koska he vaikuttavat omaksuvan uudet medialaitteet ketterästi käyttöönsä.

Tekninen näppäryys medioiden käytössä on vain lähtökohta eikä se korvaa sisältöjen hallintaa, kirjoittaa opetusneuvos Ritva-Sini Merilampi puheenvuorossaan. 

Merilampi peräänkuuluttaa sisällön ja muodon hallintaa eli mediakielitaitoa, jossa yhdistyvät kyky ymmärtää medioiden kieltä, tulkita mediasisältöjä ja osallistua mediakulttuuriin. 

Mediasivistystä ei nähdä välinepainotteisesti eikä tekniikkakeskeisesti, vaan sisältökeskeisesti. Yhtenä tulevaisuuden valintana voisi olla mediasivistyksen vaaliminen mediakielitaidon avulla, Merilampi esittää.

Aikuiskasvatuksen mediasivistys-teemanumero tarkastelee medioitunutta maailmaa ja kysyy, mistä mediasivistys rakentuu ja mihin sitä tarvitaan. 

Aikuiskasvatus-tiedelehdessä kohtaavat kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijät, nuoriso- ja työelämätutkijat sekä politiikan ja käytäntöjen tutkijat. Aikuiskasvatusta julkaisevat Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS ry. Seuraa lehteä:

Lisätiedot: toimituspäällikkö Helka Repo, helka.repo@kvs.fi, 040 759 4532.

Jaa artikkeli
Back to top