Aina-media: tutkijoiden mukaan taide kuuluu kaikille, aivan kuten terveyspalvelut

 Aina-media: tutkijoiden mukaan taide kuuluu kaikille, aivan kuten terveyspalvelut

Taiteen tulee kuulua kaikille samalla tavoin kuin terveyspalveluiden. Silti esimerkiksi musiikista innostuneet aikuiset jäävät helposti taideopetuksen ulkopuolelle.

Aina-verkkomedian tuore juttupaketti penkoo taiteen tekemisen ja kokemisen rajoja. Aikuisten taidekasvatuksen tutkijat Tuulikki Laes ja Pauli Rautiainen sanovat haastattelussa, että taide ja taiteeseen kasvaminen kuuluvat valitettavasti hyväosaisille ja niille, jotka osaavat jo valmiiksi musisoida, piirtää tai näytellä.

Samalla he kritisoivat ajatusta ihmisen ikäkausi- ja sukupuolitehtävistä, jotka elävät esimerkiksi vapaan sivistystyön koulutustarjonnassa yhä vahvana.

Monessa kunnassa vapaa sivistystyö, käytännössä kansalaisopisto, vastaa taiteen perusopetuksesta.

Taidekasvatuksen rakenteita tulisi tutkijoiden mielestä uudistaa radikaalisti. Myös julkinen keskustelu taiteen ja kulttuurin tuottamasta hyödystä kaipaa muutosta. Liian usein otsikoihin päätyvät tutkimukset, joissa on löydetty näyttöä sille, että taideharrastukset tuovat terveyttä, jaksamista tai laadukkaita elinvuosia.

Kun puhutaan taideharrastusten tuottamasta hyödystä, korostuu se, mitä joku toinen, vaikka tutkija, pitää hyödyllisenä, Laes ja Rautiainen ovat havainneet.

Rautiainen sanoo, että taide vie ihmisen matkalle itseensä juuri sellaisena kuin hän on ja voi olla väline tutustua itseen ja maailmaan.

– Se ei kuulu vain sille, joka pyrkii paremmaksi eikä sille, joka haluaa käyttää sitä johonkin.

Taiteen ei kuulu aina miellyttää

Parhaimmillaan taide-elämys voi vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin, mutta jos hyvinvointi on taiteen päämäärä, taiteesta tulee kuin jokin ”mielenterveyshuollon osa-alue”, sanoo taiteilija Pirkko Saisio haastattelussaan.

Tällainen helppo tyydytys voidaan jättää viihteen tehtäväksi.

– Hyvä viihde vastaa täysin vastaanottajan toiveita ja odotuksia. Mutta hyvä taide on jotakin mitä vastaanottaja ei osannut etukäteen kuvitella ollenkaan. Se vastaa johonkin, mitä ei ole osattu edes kysyä

Juttupakettiin haastateltiin lisäksi liikemies, taidekeräilijä Kyösti Kakkosta, kulttuuritoimituksen esimiestä Hanna Mahlamäkeä sekä sokeutunutta kuvataiteilija Maarit Hedmania.

Taiteesta sanottua

  • Pirkko Saisio: ”Ei taiteen kuulu tehdä kivaa oloa. Sen kuuluu aiheuttaa hämmennystä, ristiriitaa ja sitä kautta uusia oivalluksia. Ei suoraan näyttämöltä tai kirjasta tule kivoja valmiita vastauksia.”
  • Kyösti Kakkonen: ”Monesti maailmassa tuntuu, että kaikki on vaihtoehdotonta. Taide osoittaa, että niin ei ole. Mitään teosta ei voi kahlita yhteen tulkintaan, vaan jokainen teos antaa vapauden olla eri mieltä.”
  • Maarit Hedman: ”Näkevänä saatoin hinkata kauan jotakin yksityiskohtaa, mutta näkövammaisen pitää maalata nopeasti, jotta mielikuva ei pääse haihtumaan.”

Kuva: Mortti Saarnia

Ainassa julkaistaan temaattisia juttupaketteja eli kuplia, joilla luodaan dialogia ja tuodaan näkökulmia yhteen. Mediaa kustantaa Suomen vanhin sivistysjärjestö Kansanvalistusseura (KVS).

Lisätiedot:

toimituspäällikkö Annu Griñan, 040 7594 532