Skip to Content
Ajankohtaista

Elinikäisen oppimisen kiertotalouskortteli – yhdessä kohti kestävää tulevaisuutta

Julkaistu:

Jätkäsaareen rakentuvassa elinikäisen oppimisen kiertotalouskorttelissa eri sukupolvien väliset kohtaamiset synnyttävät ympäristön kokemusten jakamiselle, oppimiselle ja uusille oivalluksille. Kiertotalouskortteli rakentuu Jätkäsaaressa keskeiselle sijainnille Hyväntoivonpuiston eteläiseen päätyyn.

“Jätkäsaaren kiertotalouskortteli on yhteisöllinen kerrostalokortteli, joka suunnitellaan, rakennetaan, ja jossa asutaan hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuvan konseptin mukaisesti –merkityksellistä ja yhteisön voimaa hyödyntävää kestävää kiertotalouselämää”, Yrjö ja Hanna säätiön kestävän tulevaisuuden ohjelmajohtaja Kimmo Rönkä kertoo.

Kestävän kehityksen periaatteet ovat aina olleet Kvs-säätiön (Kansanvalistusseura sr.) toiminnan ytimessä. Yhteistyömahdollisuuksien tunnusteleminen Jätkäsaaren kiertotalouskorttelin hankkeessa on ollut luontevaa Kansanvalistusseuran kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta.

“Kvs-säätiö on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteiden noudattamiseen toiminnassaan. Näin kiertotalouskorttelin idea sopii erinomaisesti toimintaamme. Olemme myös hakeneet koko säätiölle Opetuksen kehittämissäätiön OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifiointia toiminnalleen. Tavoitteemme ei ole pelkästään omassa toiminnassa toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita, vaan vaikuttaminen toimintaympäristöön on tärkeä tavoitteemme. On luontevaa, että ylläpitämämme kansalaisopiston toimintaa nivotaan tähän teemaan juuri vaikuttavuuden varmistamiseksi.” Kvs-säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi kertoo.

Kvs-säätiö ja Etelä-Helsingin kansalaisopisto ovat olleet tiiviisti mukana kiertotalouskorttelin kehittämistyössä yhdessä Yrjö ja Hanna -säätiön, NAL Asuntojen ja korttelin rakennuttajan YIT:n kanssa. Lopullinen päätös Kvs-säätiön ja Etelä-Helsingin kansalaisopiston roolista kiertotalouskorttelissa tarkentuu myöhemmin. Tavoitteena on aluksi päivittää vuonna 2021 allekirjoitettu Yrjö ja Hanna Säätiön ja Kvs-säätiön aiesopimus.

“Idealuonnoksista olemme päässeet jo konkreettisiin suunnitelmiin. Viimeisimpänä vaiheena on ollut alueen asukkaiden kanssa työskentely. Hyviä käytäntöjä ja malleja on haettu myös ulkomailta muun muassa Itävallasta ja Hollannista yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa”, Lauri Tuomi sanoo.

Kiertotalouskorttelin visio

Elinikäisen oppimisen kiertotalouskortteli edustaa kestävää tulevaisuutta, jossa jaetaan tiloja, resursseja ja tietoa yhteisön voimaa hyödyntäen. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on ratkaisevan tärkeää maapallon kantokyvyn ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi tuleville sukupolville.

“Me suomalaiset kulutamme tällä hetkellä neljän planeetan verran, siksi kulutusta pitää vähentää dramaattisesti. Tarvitsemme uudenlaisia ratkaisuja, joiden avulla teemme luonnonvaroja säästävän rakentamisen ja asumisen näkyväksi. Tulevaisuudessa erilaisissa yhteisöissä jaetaan tiloja, laitteita ja kulkuvälineitä”, Kimmo Rönkä sanoo.

“Odotuksemme on, että tulemme täyttämään Unescon aikuiskoulutukselle asettaman suosituksen eli sen, että koko aikuisoppilaitos voi toimia roolimallina kestävän kehityksen näkökulmasta. Tämä tarkoittaa, että ei vain opetuksen sisällöt muutu vaan koko toimintaa tarkastellaan tästä näkökulmasta. Lisäksi toivomme, että kehittämistyö myös jatkuu, kun kortteli valmistuu ja kestävä kehitys alkaa näkymään koko korttelin arjessa säteillen myös ympäristöönsä myönteistä muutosvoimaa kohti vihreää siirtymää”, Lauri Tuomi kuvailee.

“Kasvuun keskittyneestä kestävästä kehityksestä on siirryttävä kestävään tulevaisuuteen, jossa kestävyys syntyy tasapainosta ihmisen tasapainosta luonnon kanssa. Tulevaisuudessa keskeinen kysymys tulee olemaan: miten toimittaisiin, jos luonto saisi päättää? Tulevat sukupolvet eivät unohda sitä, jos emme toimi – nyt”, Kimmo Rönkä kiteyttää.

Teksti: Joanna Hamberg

 

Lue lisää aiheesta

Suomen ensimmäinen Kier­to­ta­lous­kort­te­li rakennetaan Helsingin Jät­kä­saa­reen (Yrjö ja Hanna -säätiö 29.5.2023)

Jaa artikkeli
Back to top