Skip to Content
Ajankohtaista

Elm Magazine: aikuisten mediakasvatusta lisättävä koko Euroopassa

Julkaistu:

Aikuisten mediataitoja pitää vahvistaa, asiantuntijat linjaavat Elm Magazinen tuoreessa teemanumerossa Adult Education and Media Literacy.

Käytännössä se tarkoittaa mediakasvatusta, jolla aikuisia ohjataan tunnistamaan väärää tietoa, arvioimaan lähteitä kriittisesti ja käyttämään sananvapauttaan muiden oikeuksia kunnioittaen.

Teemassa pureudutaan aiheeseen yhteiseurooppalaisesta näkökulmasta. Julkaisussa kysytään, kenen vastuulla aikuisten medialukutaito on ja miten eri Euroopan maat ovat onnistuneet taitojen vahvistamisessa.

Esimerkiksi Pohjoismaat ovat jo ottaneet askelia sukupolvien digitaitojen parantamiseen, mutta varsinaisia medialukutaitoa edistäviä, valtiollisia aloitteita on vähän.

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco on määritellyt digitaalisen lukutaidon yhdeksi tärkeimmistä nykytaidoista eri ikäryhmille.

Kriittinen ajattelu ensisijaista

Elm Magazine kustantava Kansanvalistusseura toi esille aikuisten koulutustarpeen Liikenne- ja viestintäministeriön mediapoliittisen ohjelman oli lausuntokierroksella keväällä 2018.

Teemanumeroon haastatellut koulutuksen ja median asiantuntijat arvioivat, että puutteet medialukutaidossa lisäävät aikuisväestön eriarvoisuutta tulevaisuudessa. Aikuisten PISA-tutkimus eli PIAAC kertoo, että jopa 600 000 aikuisella suomalaisella on jo nyt puutteita näissä perustaidoissa.

Lasten ja nuorten medialukutaitoa edistetään varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa useissa oppiaineissa, mutta aikuisten tarpeet jäävät tunnistamatta. Kuka niistä ottaa vastuun, kysyy Elmin päätoimittaja Karoliina Knuuti pääkirjoituksessaan.

Aikuisväestölle suunnatut työpajat keskittyvät liiaksi teknisiin seikkoihin, sanoo Saara Salomaa Kansallisesta audiovisuaalisesti instituutista. Tärkeät eettiset teemat sananvapaudesta ja valeuutisten tunnistamisesta jäävät käsittelemättä.

Toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon mukaan tärkein digitaalisen aikakauden kansalaistaito on kriittinen ajattelu. Se on jopa tärkeämpää kuin tekninen osaaminen.

Lisärahoitusta vapaalle sivistystyölle

Kansalaisopistojen liitto KoL:n toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen toivoo Elm Magazinen haastattelussa, että vapaan sivistystyön oppilaitokset ottaisivat aikuisten mediataidot agendalleen.

Se olisi mahdollista Opetus- ja kulttuuriministeriö Digiaikakauden taidot -ohjelman lisärahoituksella. Ohjelman tavoitteena on digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistaminen. 

Ministeriön myöntämän 7 miljoonan euron lisärahoituksen hakuaika umpeutui lokakuun alussa.

Elm on ainoa koko Euroopan kattava aikuiskoulutuksen verkkomedia, jolla on kirjeenvaihtajia melkein kaikissa Euroopan maissa. Mediaa kustantaa Kansanvalistusseura.

Lisätietoja:

Elmin tuottaja Annu Tastula, 040 152 3830, anne.tastula(a)kvs.fi

 

Jaa artikkeli
Back to top