Skip to Content

Professori Liisa Mäkelä kuvaa tiedeartikkelissaan koira-avusteisen pedagogiikan vaikutuksia opettajan työhyvinvoinnille.

Ajankohtaista

Koulukoira lisää opettajan hyvinvointia ja vahvistaa ammatillisia verkostoja – Opettaja saa virtaa työn tuunaamisesta

Julkaistu:

Professori Liisa Mäkelä kuvaa tiedeartikkelissaan koira-avusteisen pedagogiikan vaikutuksia opettajan työhyvinvoinnille.

Koiran kanssa opettamaan? Mikä ettei.

Koiran ottaminen mukaan opetustilanteeseen on hyväksi paitsi oppilaille myös opettajalle. Näin osoittaa tutkija Liisa Mäkelä vertaisarvioidussa tiedeartikkelissaan Aikuiskasvatus-tiedelehden tuoreimmassa numerossa.

Hän selvitti, miten opettajat kokevat työnsä tuunaamisen yhä suosiotaan kasvattavan koira-avusteisen pedagogiikan avulla. Tuunaaminen on työn muokkaamista omannäköiseksi itselle mielekkäällä tavalla.

Joka kolmas opettaja vaihtaisi alaa

Tutkimuksen ajankohtaisuutta vahvistaa työelämän murros, jota koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat vain vauhdittaneet. Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) mukaan joka kolmas opettaja on harkinnut alanvaihtoa.

”Opetusalalla ollaan aika kovilla, ja opettajan työn mielekkyyden lisäämiseksi tarvitaan tapoja muotoilla työtä. Eläinavusteisuus on uudehko vaan ei enää tuntematon juttu. Sen hyötyjä oppilaille osataan tunnistaa, mutta uutta tietoa on se, että siitä on hyötyä opettajillekin”, Liisa Mäkelä sanoo.

Hän työskentelee professorina Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä.

Mäkelä kuvaa haastatteluaineiston pohjalta, miten opettajat ovat tuunanneet työtään koira-avusteisella pedagogiikalla. Hän katsoo aihettaan niin opettajan työn kuin koko työyhteisön kannalta ja kiinnittää huomiota myös menetelmän haasteellisiin puoliin. Estääkö esimerkiksi kollegan tai oppilaan allergia koiran tuomisen oppilaitokseen? Onko työpäivässä joustoa koulukoiran ulkoilutukselle?

Menetelmä on työläs mutta palkitseva

Tutkimukseen haastatellut opettajat viestivät vahvasti, että koiran kanssa työskentely on mielekästä työtä, joka vaatii ponnisteluja ja vaivannäköä mutta säteilee laajasti hyvinvointiin, työhön sitoutumiseen ja ammatilliseen kehitykseen.

Koulukoira esimerkiksi rauhoittaa ja parantaa luokan ilmapiiriä, mikä lisää opettajan hyvinvointia. Oppilaiden haastava käytös, kuten aggressiivisuus, ja keskinäiset riidat vähenevät, sillä he haluavat, että koira viihtyy luokassa eikä stressaa riitojen tai häiriöiden vuoksi.

”Työn  tuunaaminen  lisää  ammatillista  verkostoitumista, esimerkiksi muiden koira-avusteista  pedagogiikkaa  hyödyntävien  opettajien  tai  koira-avusteisesti työtään tekevien muiden ammattiryhmien edustajien kanssa. Työtapa sai opettajat innostumaan työstä aivan uudella tavalla, mikä lisäsi energisyyttä”, Mäkelä sanoo.

Työn muotoilu vaatii johdon tuen

Mäkelän tutkimus on hyödyllistä luettavaa sekä niille, jotka haluavat kokeilla jotain uutta työssään että niille, jotka johtavat työtä. Työn tuunaamisen reunaehdot ja vaikutukset niin opettajakollegojen kuin oppilaiden arkeen tulee selvittää ennalta. Lisäksi tarvitaan johdon tuki.

”On tärkeää, että organisaatioissa ihmisille annetaan mahdollisuus kokeilla uusia, heille tärkeitä työn tekemisen tapoja. Parhaimmillaan hyödyt koskevat lukuisia toimijoita niin organisaatioissa kuin niiden ulkopuolellakin”, Liisa Mäkelä sanoo.

Lisää aiheesta:

  • Mäkelä, L. (2021). Opettajien kokemuksia työn tuunaamisesta koira-avusteisen pedagogiikan avulla : Tarkastelussa työn vaatimukset, työn voimavarat ja hyvinvointi työssä. Aikuiskasvatus, 41(3), 222–235. https://doi.org/10.33336/aik.111578

Aikuiskasvatus-tiedelehti

  • on tieteenalansa ainoa kotimainen vertaisarvioitu tiedejulkaisu, jonka kustantavat Kvs-säätiö ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura (ATS).
  • on luettavissa vapaasti verkossa tuoreeltaan ja koko historialtaan täällä
  • on Helsingin yliopiston aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden palkitsema Vuoden 2019 Aikuiskouluttaja.

Lisätiedot

  • toimituspäällikkö Terhi Kouvo, terhi.kouvo@kvs.fi
Jaa artikkeli
Back to top