Skip to Content

Kehkeytyvä aikuisuus on elämänvaihe, jossa nuori irtautuu kodin piiristä.

Ajankohtaista

Koulutuksesta pidetään kiinni vaikeissakin tilanteissa – Tiedeartikkeli antaa äänen aikuistuville nuorille

Julkaistu:

Kehkeytyvä aikuisuus on elämänvaihe, jossa nuori irtautuu kodin piiristä.

Tutkijat Mari Käyhkö ja Päivi Armila seurasivat Itä-Suomen syrjäseuduilla varttuneita nuoria seitsemän vuotta selvittääkseen, mihin esteisiin he elämässään törmäävät ja miten esteitään ylittävät.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Aikuiskasvatus-tiedelehden tuoreimmassa numerossa. Vertaisarvioitu tiedeartikkeli tuo esiin aikuistumista varjostavia ongelmia tutkimukseen osallistuneiden nuorten itsensä kertomina. Otsikko tiivistää viestin: ”Tasasen paskaa kuuluu.”

Käyhkön ja Armilan tutkimat nuoret elävät kehkeytyvää aikuisuutta. Heidän ongelmansa kytkeytyvät yllättävänkin paljon perheeseen, rakkaussuhteisiin ja kamppailuun aikuistumiseen kuuluvia normatiivisia odotuksia vastaan.

Sitkeästi kiinni koulutuksessa

Nuorten ongelmien lähteitä on aiemmin haettu esimerkiksi suomalaisen koulutusyhteiskunnan nuoruutta hiostavasta luonteesta, työelämää leimaavasta kilpailun ja menestymisen uusliberalistisesta ajanhengestä.

Mari Käyhkö

Tutkimukseen haastatelluilla nuorilla koulupaineet tai kouluun kytkeytyvät kysymykset, kuten kiusaaminen tai kouluväkivalta, eivät olleet ongelmien lähtökohtina. Päinvastoin.

”Hankalissakin elämäntilanteissa tutkimukseen osallistuneet nuoret ovat sitkeästi pysytelleet kiinni koulutuksessa. Joillakin on toki ollut opiskelussa pieniä taukoja, opiskelutahdin hiljentämistä tai alan vaihtamista”, tutkijat kertovat.

Ihmissuhteista puhutaan usein nuorille tärkeinä resursseina, mutta Käyhkön ja Armilan tutkimus kumosi oletuksen.

”Tutkimiemme nuorten elämässä läheissuhteet olivat monessa suhteessa tuhoisia. Yllättävää on sekin, että korona ei noussue esiin ahdistuksen aiheena, vaikka se on muuten viime vuosina kytketty nuorten pahoinvointiin”, tutkijat sanovat.

Tavallisten perheiden tavalliset nuoret

Käyhkö ja Armila korostavat, että niin sanotuilla tavallistenkin perheiden tavallisilla nuorilla voi olla moninaisia elämänongelmia, eikä maaseutu kasvuympäristönä pelasta ongelmilta.

Päivi Armila

”Mie koitan mennä aika vähän kerrallaan, että kuhan nyt selviää jotenkin elämästä”, eräs tutkimukseen osallistunut nuori kuvaa tunnelmiaan.

Tutkimukseen osallistuneissa nuorissa oli niitä, joiden elämään mahtui masennus- ja uupumusdiagnooseja, paniikkikohtauksia, perheensisäistä väkivaltaa, eripuraa, alkoholia ja huumeita. Oli myös ”antaa mennä” -riskikäyttäytymistä, itsetuhoisuutta ja tuomioihin johtaneita rikoksia. Ongelmat ja niiden rajuus tulivat tutkijoille usein yllätyksinä.

Tutkijat löysivät nuorista myös toivoa.

”Selviytymisaikeet tulivat ilmi tulevaisuuspohdinnoissa ja kertomuksissa vapautumisesta vahingollisista ihmissuhteista”, he sanovat.

Tutkija tuo epäkohtia keskusteluun

Aikuiskasvatus valottaa tutkimuksen ilmiöitä monitieteisesti. Itä-Suomen yliopistossa työskentelevät Mari Käyhkö ja Päivi Armila tuovat lehteen sosiologian näkökulman. Heidän mielestään tutkijan tehtävä on tehdä asioita näkyväksi yhteiskunnalliseen keskusteluun ja muiden ratkaistavaksi.

Voidakseen ymmärtää kohdettaan tutkijan on mentävä lähelle ja tultava tutuksi. Pitkän tutkimusjakson aikana tutkimukseen osallistuneiden nuorten luottamus vahvistui ja avasi sellaisiakin keskustelunaiheita, joihin kerran tai parin tapaamisen jälkeen ei pääse.

”Nuorten kanssa on puhuttu varsin avoimesti mielenterveyteen, mielen hyvinvointiin, ongelmallisiin ihmissuhteisiin sekä riskialttiisiin elämäntapoihin liittyvistä kokemuksista”, tutkijat kertovat.

Kehkeytyvän aikuisuuden ongelmia kartoittava tutkimus on ajankohtaista luettavaa nuorten parissa toimiville ja heidän asioistaan päättäville. Laaja kenttä ulottuu kasvatuksen ammattilaisista poliitikkoihin.

”Kokemuksemme on, että nuorisotyöntekijät tuntevat nuorten elämänongelmia, mutta viranomaiset ja opettajat eivät niinkään”, Mari Käyhkö ja Päivi Armila toteavat.

Kuva:  Matese Fields / Unsplash

Lue tiedeartikkeli:

  • Käyhkö, M., & Armila, P. (2022). “Tasasen paskaa kuuluu”: Elämänongelmien kirjoa kehkeytyvässä aikuisuudessa. Aikuiskasvatus, 42(4), 270–285. https://doi.org/10.33336/aik.122114

Aikuiskasvatus

Lisätiedot

  • toimituspäällikkö Terhi Kouvo, terhi.kouvo@kvs.fi, 0400 396 437
Jaa artikkeli
Back to top