Skip to Content
Ajankohtaista

Kun työn toimintaympäristö muuttuu, digimentorointi auttaa

Julkaistu:

Viime viikkoina asiantuntijat ovat siirtäneet työnsä kotikonttoreihin. Moni joutuu muuttamaan toimintatapojaan. Jatkuvan oppimisen tarve on etätyöläisen arkea.

– Työelämän toimintamallit ovat murroksessa, ja poikkeusoloissa murros saa uusia ulottuvuuksia, sanoo yliopettaja Irja Leppisaari Centria-ammattikorkeakoulusta.

Mentorointi on tuttu ja hyväksi havaittu osaamisen kehittämisen menetelmä, mutta digitaalisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä vielä uusi asia. Leppisaaren mukaan digimentoroinnilla on paljon kehittymispontentiaalia työelämässä.

Aikuiskasvatus-tiedelehdessä julkaistussa vertaisarvioidussa artikkelissaan Leppisaari tarkastelee digimentorointia omanlaisenaan kokonaisuutena, ekosysteeminä. Tutkimus perustuu ammattikorkeakoulussa toteutettuun hankkeeseen, johon haastateltiin mentoroinnin hyödyntäjiä korkeakouluista ja yrityksistä. Artikkeli on vapaasti luettavissa verkossa.

Pikamentorointi viriää verkostoissa

Haastattelujen valossa digimentorointi näyttäytyy ketterästi muuntuvana toimintamuotona, joka yhdistää tehokkaasti erilaisia toimijoita, kuten opiskelijoita, asiantuntijoita ja organisaatioita. Se soveltuu toimintaympäristöön, jossa eletään muutoksessa ja ollaan liikkeessä jatkuvassa osaamisen kehittämisessä.

– Yhden pitkäaikaisen mentorointisuhteen sijaan digimentoroinnissa hyödynnetään yhteisöllisiä, ryhmämuotoisia ja vertaismentorointia tukevia prosesseja. Oman mentoriverkoston luominen pikamentoroinnin hengessä osaamisen vaihtoon yleistyy työelämässä, Irja Leppisaari kuvaa trendejä.

Sekä työelämään orientoituvat opiskelijat että työelämässä olevat hyötyisivät tutkijan mukaan mentoroinnin tapaisista, joustavista ja henkilökohtaisista toimintatavoista verkossa. Muutoksen vauhdittajaksi tarvitaan yhteiskehittämistä.

– Mentorointiopetusta ja sitä koskevaa tutkimusta tekevät korkeakoulut, mentoroinnin kehittäjät ja toimijat eri tahoilla ja digiyritykset voivat yhdessä luoda digimentoroinnin käytänteitä, jotka tukevat jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Irja Leppisaari: Digimentorointi osana työelämäläheistä jatkuvan oppimisen ekosysteemiä. Aikuiskasvatus 1/2020.

Lisää aiheesta Aikuiskasvatuksessa: 

Aikuiskasvatus-tiedelehti

Lisätiedot 

  • Terhi Kouvo, toimituspäällikkö, Aikuiskasvatus, 0400 396 437, terhi.kouvo@kvs.fi
Jaa artikkeli
Back to top