Skip to Content

Sertifikaatti luovutettiin Tiedekeskus Sopessa Museokadulla. Luovuttajana oli Erkka Laininen OKKA-säätiöstä (oik). Sertifikaatin vastaanottivat Kvs-säätiötä edustaneet (vas.) Tapio Lahtero, Lauri Tuomi, Tarja Halonen, Tuija Tammelander ja Olli-Pekka Heinonen. Kuva: Kvs-säätiö.

Ajankohtaista

Kvs-säätiö sai kestävän kehityksen sertifikaatin — tunnustus johdonmukaisesta työstä yhteisen tulevaisuuden hyväksi

Julkaistu:

Sertifikaatti luovutettiin Tiedekeskus Sopessa Museokadulla. Luovuttajana oli Erkka Laininen OKKA-säätiöstä (oik). Sertifikaatin vastaanottivat Kvs-säätiötä edustaneet (vas.) Tapio Lahtero, Lauri Tuomi, Tarja Halonen, Tuija Tammelander ja Olli-Pekka Heinonen. Kuva: Kvs-säätiö.

Kvs-säätiön (Kansanvalistusseura sr.) pitkäjänteinen työ kestävän kehityksen ja tulevaisuuden mukaisen toiminnan hyväksi sai virallisen tunnustuksen, kun opetus-, kasvatus- ja koulutusaloja kehittävä OKKA-säätiö myönsi kestävän kehityksen sertifikaatin Kvs-säätiölle 2.11.2023. 

Sertifikaatin luovutti OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen. Sen vastaanottivat Kvs-säätiön puolesta valtuuskunnan puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen, valtuuskunnan varapuheenjohtaja Olli-Pekka Heinonen, hallituksen varapuheenjohtaja Tapio Lahtero sekä säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi.  

OKKA-säätiön Erkka Laininen on pannut merkille, miten Kvs-säätiö on ottanut johtajuutta sivistyskeskustelussa. Häneen on tehnyt myös vaikutuksen säätiön perustama sivistyksen ja oppimisen tiedekeskus Soppi sekä Jätkäsaaren kiertotalouskortteli, jossa sivistystä viedään konkreettisesti osaksi ihmisten arkea. Kvs-säätiö on tiiviisti mukana korttelin kehittämistyössä.  

Kvs-säätiö on jo aiemmin saanut sertifikaatin ylläpitämiensä Etelä-Helsingin kansalaisopiston ja Etäkoulu Kulkurin toimintaan. Nyt, kun saatte sen myös säätiönä, on koko toimintanne sertifioitu” , Laininen toteaa.  

Kestävän kehityksen sertifiointi on OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi.  

Sertifikaatin saamisen edellytyksenä oli Kvs-säätiön tekemä itsearviointi. Lisäksi ulkoinen arvioija suoritti auditoinnin säätiössä.   

Sertifikaatin myöntäminen perustuu oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin ja niihin liittyviin sertifikaatin myöntämisperusteisiin.  

”Sertifikaatin myöntäminen oli meille toivottu ja johdonmukainen jatko kestävää kehitystä edistävän käytännön työmme kehittämiseksi ja vahvistamiseksi”, toteaa presidentti Tarja Halonen.  

Kvs-säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomen mukaan pitkä yhteistyö OKKA-säätiön kanssa sai nyt kulminaatiopisteen sertifikaatin myöntämisen myötä. Säätiö on nostanut ekososiaalisen sivistyksen strategiaansa painopisteeksi jo vuosia sitten.  

“Toimintaa voi katsoa kestävän kehityksen osalta monesta eri näkökulmasta. Se ei koske vain oppimisen sisältöä, vaan myös koko organisaation toimintakulttuuria ja johtamista”, painottaa Tuomi.

Jaa artikkeli
Back to top