Skip to Content
Ajankohtaista

Kvs-säätiö tukee apurahoin lasten ja nuorten hyvinvointia – Opettajilla suuri tarve osaamisen kehittämiseen

Julkaistu:

Huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista näkyi vahvasti Kvs-säätiön (Kansanvalistusseura sr.) vuoden 2022 apurahojen haussa.  Apurahoja haettiin erityisesti opettajien ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Moni hakija korosti, että tarve esimerkiksi oppilaiden tunnetaitojen kehittämiseen ja mielenterveyden tukemiseen on lisääntynyt voimakkaasti. Monessa hakemuksessa kävi myös ilmi, että yhä useammalla lapsella luokassa voi olla neuropsykologisia haasteita, joissa tarvitaan luokan opettajan, mutta myös koko kouluyhteisön, tukea. 

Kvs-säätiö jakoi vuoden 2022 haussa avustuksia ja stipendejä yhteensä 20 000 euroa kahdesta lahjarahastostaan. Valinnan apurahojen myönnöstä teki säätiön hallitus 31.8.2022.  Avustukset ovat toiminnallisia apurahoja, ja jaettavien yksittäisten stipendien määrä voi olla 200–2 000 euroa. 

Tänä vuonna hakemuksissa korostui perusopetuksen opettajien aito huoli lasten ja nuorten jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Olemme iloisia, että voimme apurahoin tukea näitä opettajia”, toteaa Kvs-säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi. 

Hakemusten teemat heijastavat yleensä yhteiskunnassa meneillään olevia muutoksia, ja tämä näkyi myös tämän vuotisessa haussa. Samalla opettajat kaipaavat työhönsä kipeästi uusia työkaluja. 

”Olen toiminut runsaat viisi vuotta luokanopettajana peruskoulun ala-asteella ja ennen sitä nuoriso-ohjaajana viisi vuotta. Näiden vuosien aikana nuorten hyvinvoinnin tila on muuttunut negatiivisesti, ja viimeistään pandemiavuodet ovat altistaneet monet nuoret yksinäisyydelle, masennukselle ja muille elämän haasteille yhä varhaisemmassa vaiheessa nuoruutta”, perusteli eräs hakija tarvettaan ratkaisukeskeisen nuorisoterapeutin tutkinnon rahoittamiseksi. 

Apurahoja myönnettiin myös perusopetuksessa lähtötasoonsa nähden menestyneille oppilaille sekä perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Lisäksi apurahoin voitiin tänäkin vuonna tukea oppivelvollisuusiän nostossa väliinputoajiksi jääneitä nuoria, jotka vielä joutuvat kustantamaan itse II-asteen oppimateriaalit.  

Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.) on sitoutumaton sivistyssäätiö, jonka tarkoituksena on sivistystyön, aikuiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen edistäminen myös Suomen rajojen ulkopuolella. Säätiön ydinosaamista ovat oppiminen, innovaatiot ja vaikuttaminen, jotka nojaavat tutkimukseen ja uusimpaan tietoon. Kvs on perustettu vuonna 1874, ja se on maamme vanhin sitoutumaton sivistyssäätiö 

Kvs-säätiö hallinnoi kahta, perinteikästä lahjarahastoa. Seuraava haku on toukokuussa 2023. 

Aarno ja Lydia Saarensivun vuonna 1961 antaman testamenttilahjoituksen pohjalle perustetusta rahastosta myönnetään:

  • Apurahoja perusopetuksen opettajien ammatilliseen täydennyskoulutukseen kotimaassa ja ulkomailla.
  • Apurahoja perusopetuksen oppilaille, jotka lähtötasoonsa nähden ovat menestyneet opinnoissaan.
  • Apurahoja perusopetuksessa olevien oppilaiden opintomenestystä edistävän opinto-ohjauksen järjestämiseen. 

Lyyli Henrikssonin vuonna 1974 antaman testamenttilahjoituksen pohjalle perustetusta rahastosta myönnetään apurahoja jatko-opintoihin: 

  • Ensisijaisesti apurahat jaetaan Karijoen kunnan peruskoulua käyneille oppilaille, mutta apurahoja voidaan jakaa myös muualta kotoisin oleville peruskoulun jälkeisiä opintoja varten. 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Toimitusjohtaja Lauri Tuomi, 050 47 69 977, lauri.tuomi(at)kvs.fi

Jaa artikkeli
Back to top