Skip to Content
Ajankohtaista

”Medialukutaito on ehto toimivalle demokratialle”

Julkaistu:

Kvs on pitkään tehnyt yhteistyötä paikallisten kumppanien kanssa medialukutaidon edistämiseksi Palestiinassa. Alkuvuonna käynnistyneessä uudessa nelivuotisessa hankkeessa kumppanina on Betlehemin yliopisto. Tavoitteena on saada medialukutaito kiinteäksi osaksi korkeakouluasteen opetussuunnitelmaa ja ylipäätään yhteiskuntaa.

Kaisu Sofia Kinnunen aloitti Palestiinassa toteutettavan medialukutaitohankkeen koordinaattorina tammikuussa Kvs-säätiössä.

– Projektipäällikkönä vastaan hankkeen sujuvuudesta ja koordinoinnista. Työnkuvaan kuuluu suunnittelutyötä, yhteydenpitoa kumppanin kanssa, koulutusta ja arviointia. Pidän huolta siitä, että projekti etenee sovitulla tavalla, Kinnunen kuvaa.

Kattava medialukutaito-opetus Palestiinassa -hanke on nelivuotinen, ja ajoittuu vuosille 2023–2026. Paikallisena yhteistyökumppanina on Betlehemin yliopisto.

Mistä hankkeessa on kyse?

– Medialukutaito on tärkeä kansalaistaito, ehto toimivalle demokratialle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle sekä olennainen osa aktiivista kansalaisuutta. Kvs on jo pitkään tehnyt yhteistyötä medialukutaidon edistämisen suhteen Palestiinassa. Valitettavasti medialukutaito ei tällä hetkellä sisälly Palestiinan valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan, eikä sitä ole juurikaan mukana yliopisto-opetuksessa. Tässä hankkeessa halutaan saada medialukutaito kiinteäksi osaksi korkeakouluasteen opetussuunnitelmaa.

Kattava medialukutaito-opetus Palestiinassa -hankkeessa yliopiston opettajat saavat myös täydennyskoulutusta pedagogiikasta.

Laaja ja monipuolinen koulutuskokonaisuus

Kvs:n aiemmissa Palestiinaan sijoittuneissa hankkeissa on toteutettu medialukutaitokoulutusta toimittajille, opettajille ja kansalaisille.

– Kvs:lla on jo vahvat yhteydet Palestiinaan, monien vuosien yhteistyö ja luotettava yhteistyökumppani. Kaikki osaaminen [aiemmissa projekteissa] on luotu heidän kanssaan yhdessä. Nyt halutaan luoda kestävyyttä, että medialukutaito myös säilyisi siellä. Tarkoitus on saada medialukutaidosta kiinteä osa ylipäätään yhteiskuntaa. Jotta siitä tulisi mahdollisimman kestävää, haluamme, että heidän roolinsa itsenäisinä medialukutaitokasvattajina kasvaa, ja meidän roolimme Suomen ja Kvs:n päässä vähän pienenee. Haluamme vähitellen väistyä taka-alalle.

Nyt käynnistynyt hanke on laaja kokonaisuus.

– Neljän vuoden aikana on tarkoitus kouluttaa yhteensä 28 opettajaa ja kouluttajaa ja saada 80 toimittajaopiskelijaa kriittisille medialukutaitokursseille eli kaksikymmentä per vuosi. Joka ikiseen koulutukseen on aina mietittävä kunkin osallistujan taustaa ja osaamista medialukutaidosta. Hankkeessa mennään Palestiinan tarpeita kuunnellen ja ajatellen, mitä he haluavat oppia lisää.

Koulutukset toteutetaan yhdessä paikallisten kanssa, Suomesta tulee mukaan vuosittain kaksi vapaaehtoiskouluttajaa, jotka ovat toimittajia. Kouluttamisen lisäksi vapaaehtoiset tekevät Palestiinasta journalismia suomalaiseen mediaan.

– Tavoite olisi, että mukana olisi aiemmin hankkeissa mukana olleita sekä uusiakin vapaaehtoisia.

Ensimmäisenä hankevuonna, keväällä 2023, täydennyskoulutusta annetaan mm. Betlehemin yliopiston kasvatustieteen laitoksen sekä journalismin laitoksen opettajille. Syksyllä 2023 ovat vuorossa journalismiopiskelijat.

– Opiskelijoita on tarkoitus kouluttaa kriittisellä otteella medialukutaidosta Critical Reading of Media -kurssilla.

Kinnunen kertoo, että hankkeen toiselle vuodelle on suunnitteilla yliopiston opettajien ja opiskelijoiden kriittisen medialukutaito-osaamisen jakaminen eteenpäin esimerkiksi Betlehemin, Itä-Jerusalemin sekä Hebronin maaseutuyhteisöissä. Osallistuvat yhteisöt valitsee Kvs:n paikallinen hankekumppani Betlehemin yliopisto. Yliopisto pitää kansalaisjärjestöihin tiivistä yhteyttä, jota he voivat hyödyntää myös Kattava medialukutaito-opetus Palestiinassa -hankkeessa. Tavoitteena on, että medialukutaidon kursseille osallistuneet journalistiopiskelijat toteuttavat näissä yhteisöissä kaiken kaikkiaan kolmekymmentä medialukutaitoprojektia.

– Osaamisen jakamisen lisäksi tässä hankkeessa halutaan myös tukea ja vahvistaa yhteisöllisyyttä, sanoo Kaisu Sofia Kinnunen.

 

Teksti: Kristiina Andreasson

Jaa artikkeli
Back to top