Skip to Content

Mediakasvatuksessa ylisukupolvinen tai kulttuurisensitiivinen työote ovat toistaiseksi näkyneet melko vähän. Kuva: Shutterstock

Ajankohtaista

Mitä kulttuurisensitiivisyys ja ylisukupolvisuus tarkoittavat mediakasvatuksessa?

Julkaistu:

Mediakasvatuksessa ylisukupolvinen tai kulttuurisensitiivinen työote ovat toistaiseksi näkyneet melko vähän. Kuva: Shutterstock

Mikä ihmeen kulttuurisensitiivinen mediakasvatus? Miten ylisukupolvisuus liittyy medialukutaitoon?

Kulttuurisensitiivisyys merkitsee ennen kaikkea halua, kykyä ja herkkyyttä ymmärtää eri taustoista tulevaa ihmistä. Mediakasvatuksessa kulttuurisensitiivinen työote voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että median representaatioita erilaisista ihmisistä tarkastellaan kriittisesti.

Ylisukupolvinen oppiminen tarkoittaa yksinkertaistetusti sitä, että eri sukupolvia edustavat ihmiset ovat vuorovaikutuksessa ja oppivat toisiltaan. Mediakasvatuksessa ylisukupolvisuus voi olla hyvä työkalu eri-ikäisten ihmisten mediatodellisuuksien jakamiseen ja ymmärtämiseen.

Kvs-säätiö on mukana Mediakasvatuskeskus Metkan vetämässä Mediasiltoja rakentamassa -hankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa kulttuurisensitiivisen ja ylisukupolvisen mediakasvatuksen toteutumista.

Yhdessä Metkan ja kolmannen hankekumppanin RT Documentaries Oyn kanssa kehitämme ja kokeilemme malleja eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustoista tulevien oppimiseen yhdessä median avulla ja mediasta.

Vanhemmat ja lapset yhteen

Omassa osuudessaan Kvs-säätiö kehittää ja pilotoi mediatyöpajoja peruskouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen pääkaupunkiseudulla.

Tavoitteena on saada mukaan erityisesti arabiaa äidinkielenään puhuvia lapsia ja aikuisia – heidän tavoittamisekseen teemme yhteistyötä  Koivukylän ja Kytöpuiston koulun sekä Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen kanssa. Työpajat järjestetään monikielisesti, eli kaikki saavat osallistua haluamallaan kielellä.

Työpajoissa keskustellaan ja opitaan suomalaisesta mediasta, journalismin murroksesta ja eri sukupolvien median käyttötavoista. Aikuisille työpajat ovat hyvä tapa oppia lisää oman lapsen mediatodellisuudesta ja siitä, miten heitä voi tukea vastuullisiksi mediankäyttäjiksi.

Podcastit kiinnostavat myös ikäihmisiä

Mediasiltoja -työpajoja tapahtuu myös muualla Suomessa.

Metka toteuttaa Turussa työpajakokonaisuuksia, joissa nuoret ja iäkkäät harjoittelevat yhdessä median tulkintaa ja tuottamista.

Kirja vs. Elokuva-työpajassa osallistujat pohtivat yhdessä, miten asioita voidaan esittää kirjoitetussa muodossa ja elokuvallisesti.

Podcast-työpajassa nuoret ja iäkkäät suunnittelevat ja toteuttavat oman podcastin, joka tuo kaksi sukupolvea lähemmäs toisiaan. Podcastit ovat nuorten keskuudessa suosittuja, mutta monelle vanhemmalle ihmiselle vielä melko uusi asia. Kummassakin ikäryhmässä on äänisisältöjen aktiivisia kuuntelijoita, joille niiden itse tuottaminen on kiinnostavaa.

Elokuva- ja videokerrontaan erikoistunut RT Documentaries Oy toteuttaa omassa osuudessaan digitarinatyöpajoja ikäihmisille Pohjois-Karjalan alueella. Tavoitteena on lisätä ikääntyvien äänen kuulumista ja räätälöidä mediakasvatusta helposti syrjään jääville kohderyhmille.

Keskustelua ja oppimateriaalia

Hankkeen aikana järjestämme myös keskustelutilaisuuksia, joissa luodaan kuvaa siitä, mitä kulttuurisensitiivinen mediakasvatus ja ylisukupolvinen mediakasvatus ovat ja mitä tarpeita niihin liittyy.

Teorian ja työpajoissa saatujen kokemusten pohjalta Metka tuottaa kirjastojen henkilökunnalle tarkoitetun oppimateriaalin ylisukupolvisesta ja kulttuurisensitiivisestä mediakasvatuksesta. Materiaali julkaistaan Liboppi-verkko-oppimisalustalla itseopiskelun tueksi.

Teksti: Heini Huhtinen

Jaa artikkeli
Back to top