Skip to Content
Ajankohtaista

Sairaalan turvallisuuskulttuuri perustuu jatkuvaan oppimiseen – Tutkijoiden mukaan kriisi mahdollistaa kehittämisen

Julkaistu:

”Turvallisuuden varmistaminen on keskeinen osa sairaaloiden toimintaa. Turvallisuus on sairaaloissa kirjaimellisesti elämän ja kuoleman kysymys”, sanovat sairaaloiden turvallisuuskulttuuria tutkineet Erikka Mannila ja Anne Laajalahti.

Turvallisuuskulttuuri tarkoittaa organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää, millaista turvallinen toiminta on, miten vaaroja voidaan ehkäistä ja miksi turvallisuus on tärkeää.

Mannila ja Laajalahti pureutuivat yliopistollisten sairaaloiden turvallisuutta uhkaaviin kriiseihin viestinnän ja oppimisen näkökulmasta. Tutkimusta varten haastateltiin sairaaloiden turvallisuus- ja viestintäpäälliköitä.

Vertaisarvioidussa Aikuiskasvatus-tiedelehdessä julkaistu ”Tavoitteena turvallisuus” -artikkeli pyrkii lisäämään ymmärrystä turvallisuuskulttuurin kehittämisestä sairaaloissa.

”Yhdistämme kriisiviestinnän, turvallisuuskulttuurin ja kriiseistä oppimisen samaan tutkimukseen, mikä on harvinaista ja osoittautui tutkimuksemme vahvuudeksi”, tutkijat perustelevat.

Oppia voi kriisin joka vaiheessa

”Oppiminen sisällytetään kriisimalleissa usein vasta kriisin jälkeiseen vaiheeseen. Tuomme esille sen, että oppia voidaan kuitenkin kaikissa kriisin vaiheissa. Aikuiskasvatuksen näkökulmia tarvitaan, koska jatkuva oppiminen on turvallisuuskulttuurin kehittämisen ja kriiseistä oppimisen tukemisen perusta”, tutkijat sanovat.

Sen sijaan, että korostettaisiin kriisistä selviämistä, on syytä painottaa ennaltaehkäiseviä toimia ja oppimista kriisin kaikissa vaiheissa. Kriiseistä oppimista edistävät koulutus, avoimuus, tarkoituksenmukaiset viestintäkanavat sekä tiedon ja kokemusten jakaminen.

”Kriisi voi olla myös mahdollisuus toiminnan kehittämiseen”, Mannila ja Laajalahti sanovat.

Turvallisuus ei kuulu kenenkään yksittäisen työntekijän vastuulle, vaan se on jokaisen asia. Tarvitaan ajattelun ja viestinnän avoimuutta ja jatkuvaa oppimista. Tiedeartikkeli onkin hyödyllistä luettavaa etenkin työelämän kehittäjille sekä viestinnän ja turvallisuuden vastuuhenkilöille.

Avoin keskustelu kannattelee kriisin yli

Koronapandemia on herättänyt julkista keskustelua sairaaloiden henkilökunnan turvallisuudesta. Erikka Mannila ja Anne Laajalahti eivät halua ryhtyä neuvomaan sairaaloita, sillä heidän tutkimuksensa sai alkunsa ennen kriisiä, eivätkä he koe olevansa riittävän lähellä sairaaloiden pandemia-arkea.

”Koronapandemia on pitkäkestoinen kriisi, jonka aikana organisaation on mahdollista oppia jatkuvasti: tarkastella toimintatapojaan ja kehittää toimintaansa ennakoimalla, tekemällä yhteistyötä ja jakamalla kokemuksia. Tärkeää on avoin keskustelukulttuuri ja se, että kyvystä kohdata kriisejä tulee osa organisaation jokapäiväistä toimintaa.”

Lisää aiheesta:

Kuva: Diana Polekhina / Unsplash

 

Aikuiskasvatus-tiedelehti

Lisätiedot

Jaa artikkeli
Back to top