Skip to Content
Ajankohtaista

Sivistyksen teemavuosi 2024 – tervetuloa avoimeen infowebinaariin 30.5.2023

Julkaistu:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt vuoden 2024 Sivistyksen teemavuodeksi. Tulossa on kaikille avoin tapahtumarikas vuosi, jonka aikana sivistyksen päältä pyyhitään pölyt.

Elämme globaalien kriisien aikaa. Tämä aika haastaa meidät kohtaamaan sivistysyhteiskuntaa uhkaavia näkymiä. Suomi ja suomalaiset ovat kuitenkin aina luottaneet sivistyksen voimaan, ja olemme ponnistelleet kehittyäksemme yhdeksi menestyneimmistä yhteiskunnista. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää.

Sivistyksen teemavuotena rakennamme Suomen tulevaisuutta

Sivistyksen teemavuonna 2024 pyyhimme pölyt sivistyksen päältä ja nostamme sivistyksen yhteiskunnalliseen keskusteluun tuottamalla uutta tietoa ja osallistamalla kansalaiset laaja-alaisesti koko maassa teemavuoden tapahtumiin. Lisäksi vahvistamme sivistyksen merkitystä ihmisten arjessa ja tulkitsemme sivistystä nykyhetkessä ja tulevaisuuteen katsoen.

Sanoittamalla ja määrittelemällä sivistystä ajassamme, sen historiaa ja tulevaisuutta sekä kansalaisten roolia sivistysyhteiskunnan rakentajina voimme edistää yhteiskunnallista eheyttä ja yhteenkuuluvuutta. Sivistyksellä on erilaisia merkityksiä kansalaisten mielissä. Teemavuoden tapahtumissa näitä merkityksiä tuodaan erityisesti ihmisten arkielämään. Sivistys tuodaan tähän päivään ja kaikkien arkeen.

Mukaan osaksi teemavuoden tapahtumakalenteria?

Eri toimijoiden, yhteisöjen ja verkostojen on mahdollista saada oma tapahtumansa osaksi Sivistyksen teemavuoden 2024 tapahtumakalenteria. Tapahtumien toivotaan heijastavan laajasti koko yhteiskuntaa, ja taustalla voi olla eri aloja, kuten koulutus, tiede, kulttuuri ja taide, museoala, kirjastoala, liikunta ja urheilu, nuorisotyö, media sekä elinkeinoelämä.

Vuoden koordinoinnista vastaa Kansanvalistusseura. Teemavuoden toteuttajiksi toivotaan toimijoita kaikilta yhteiskunnan sektoreilta.

Teemavuoden tapahtumien toivotaan käsittelevän näitä teemoja:

  • kestävä tulevaisuus
  • monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja uussuomalaisuus
  • kulttuuri ja taide sivistyksen edelläkävijänä
  • tieteestä sivistykseksi
  • lukutaito ja dialogi
  • elinikäinen oppiminen ja sivistys

Kansanvalistusseura innoittajana

Teemavuoden innoittajana on Suomen vanhimman sivistystyön ja elinikäisen oppimisen säätiön, Kansanvalistusseuran, 150-vuotisjuhlavuosi. Käytännön toteutusta ohjaa teemavuoden toimikunta, johon osallistuu mittava joukko yhteiskunnan toimijoita. Toimikunnan puheenjohtaja on europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajana toimikunnassa on kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

Tervetuloa avoimeen infowebinaariin 30.5.2023 klo 15–16

Teemavuoden internetsivut ja tapahtumakalenteri avautuvat toukokuussa 2023. Samalla käynnistyy avoin haku, jossa on mahdollista saada oma tapahtuma osaksi teemavuoden tapahtumakalenteria.

Ilmoittaudu mukaan infowebinaariin tästä linkistä

Jaa artikkeli
Back to top