Skip to Content
Ajankohtaista

Tutkien ja toimien etänä: etäopetus edistää LUMA-opetuksen alueellista tasa-arvoa

Julkaistu:

Syksyllä 2023 toteutettava opettajien täydennyskoulutushanke edistää luonnontieteellisten ja matemaattisten eli LUMA-aineiden etäopetusta. Etäopetuksen tarve liittyy pandemian lisäksi myös alueelliseen tasa-arvoon sanoo Etäkoulu Kulkurin pedagoginen suunnittelija Ulla Harmaala.

Mikä on Tutkien ja toimien etänä -hanke?

— Kyse on opettajien täydennyskoulutushankkeesta, jolla edistetään LUMA-aineiden etäopetusta, tiivistää Etäkoulu Kulkurin pedagoginen suunnittelija Ulla Harmaala.

Täydennyskoulutus tulee ajoittumaan syksylle 2023.

— LUMA-aineiden osaaminen on tärkeää. Etäopetus on kasvava trendi, etäyhteydet tarjoavat mahdollisuuksia laajemmalle alueelle, sanoo Lapin yliopistossa matematiikan opetusta opettava yliopisto-opettaja sekä LUMA-tiedekasvatusta tekevä Pekka Muotka.

Pandemia ei ole ainoa syy etäopetuksen tarpeelle Suomessa. Ulla Harmaala nostaa esiin tavoitteen tarjota syrjäseuduillekin laadukasta, pedagogisesti mielekästä LUMA-opetusta.

— On myös tasa-arvon kysymys, että vaikkei asuisi ihan siellä ytimessä, on mahdollisuus innostua LUMA-aineista, Ulla Harmaala sanoo.

— Alueellista tasa-arvoa edistää, että pystytään etäyhteyksien avulla järjestämään korkeatasoista opetusta ja edistämään LUMA-osaamista, vahvistaa Pekka Muotka.

Tutkien ja toimien etänä -hankkeessa Etäkoulu Kulkurin kumppanina on Lapin yliopiston LUMA-keskus Lappi. Yhteistyö lähti liikkeelle onnekkaan sattuman kautta. Sattumaa edesauttoi nykyisin verkko-opettajana Etäkoulu Kulkurissa työskentelevä Camilla Patjas:

— Kestävyys- ja luontokasvatuspainotteinen luokanopettaja Camilla Patjas, joka oli silloin vielä Lapissa, Rovaniemellä, tuli Kulkuriin viime joulukuussa opetusharjoitteluun. Kun tätä hanketta alettiin suunnitella Kulkurissa ja miettiä sopivaa kumppania, Camilla vinkkasi LUMA-keskus Lapin, Ulla Harmaala kertoo.

— Tosi mukava on tietysti lähteä tällaiseen. Opettajien täydennyskoulutukset ovat meille luontevaa yhteistyötä, sanoo Pekka Muotka.

Yhteistyön luontevuutta korostavat Muotkan mukaan myös LUMA-keskuksen toimiminen Lapin alueella, ja sen pitkien etäisyyksien päähän tarjoama tiedekasvatus.

Rohkeasti mukaan!

Tutkien ja toimien etänä -hankkeen tarjoama täydennyskoulutus on tarkoitettu vain työssä oleville opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle rahoittajan (Opetushallitus) ehtojen vuoksi. Maantieteellistä rajoitusta osallistujille ei Suomessa ole.

Tavoitteena on saada mukaan 30 osanottajaa. Osanottajamäärää ei voida Ulla Harmaalan ja Pekka Muotkan mielestä kovin paljoa kasvattaa. Muotkan mukaan tavoitteena on tarjota korkeatasoinen koulutus ennalta suunnitellun kokoiselle osallistujaryhmälle. Jos koulutuskriteerit täyttäviä hakijoita olisi yli 30, ilmoittautumisjärjestys ratkaisee. Ilmoittautumislomake tulee hankkeen verkkosivulle keväällä 2023.

Tutkien ja toimien etänä -hankkeen koulutukseen voi osallistua, vaikkei etäopetuksesta olisikaan aiempaa kokemusta:

— Rohkeasti vaan mukaan! Ei kannata rimaa laittaa korkealle, että voinko tulla tai tiedänkö tarpeeksi. Kyllä koulutuksesta saa varmasti paljon eväitä. Voi olla etäopetuksessa ihan noviisi tai jo paljon kokeiluja tehnyt konkari. On oikeastaan vaan rikkaus, että saadaan monenlaisilla taustoilla olevia mukaan, sanoo Ulla Harmaala.

Koulutuksessa halutaan painottaa vertaiskeskustelua ja toisilta opettajilta oppimista, mutta myös tarjota alustaa osallistujien omille ajatuksille.

— Kannustan ottamaan kollegan mukaan. Saat enemmän irti, jos tulet toisen kanssa yhdessä. Silloin pystyy myös vahvistamaan yhteistä keskustelua siellä työpaikallakin, sanoo Ulla Harmaala.

Pekka Muotka toivoo tämän täydennyskoulutuksen rohkaisevan opettajia kokeilemaan LUMA-aineiden etäopetusta, löytämään toimivia käytäntöjä ja kehittämään myös omia. Tavoitteena on, että osallistujat saavat vahvistusta etäopetustaitoihin sekä esimerkiksi lisää tietoa suomalaisista etäopetusmateriaaleista.

— Yksi osa koulutusta tulevat olemaan webinaarit. Teemawebinaarit tallennetaan AOE.fi-palveluun. Kannustamme myös osallistujia lisäämään koulutuksen aikana tekemänsä oman kokeilutehtävän AOE.fi-palveluun.

AOE.fi on avointen oppimateriaalien kirjasto.

Vaikkei koulutukseen nyt osallistuisikaan, Pekka Muotka kannustaa opettajia rohkeasti kehittämään ja löytämään opetukseen uusia muotoja etäopetuksesta.

Ulla Harmaala toivoo, että syksyllä 2023 järjestettävä täydennyskoulutuksen sisällöt voidaan julkaista jossain muodossa myös avoimena verkkokurssina.

 

Teksti: Kristiina Andreasson

 

Lue lisää hankkeesta: Tutkien ja toimien etänä – LUMA-aineiden etäopetus (2022–2023)

 

 

 

Jaa artikkeli
Back to top