Skip to Content
Ajankohtaista

Vapaan sivistystyön rahoitusta ei saa leikata

Julkaistu:

Tänään 8. lokakuuta julkaistun kansainvälisen aikuistutkimuksen (PIAAC, Programme for International Assessment of Adult Competencies) mukaan suomalaisten aikuisten perustaidoissa on parantamisen varaa.

Suomi sijoittui kansainvälisessä vertailussa hyvin, mutta 38 prosentilla aikuisista on heikko lukutaito. Hälyttävää on, että alle 24-vuotiaiden lukutaito on selvästi heikompi kuin edellisten sukupolvien. Vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen rahoitusta ei ole järkevää supistaa, koska Suomi tarvitsee juuri nyt osaavia ja aktiivisia aikuisia.

Luku-, numero- ja ongelmanratkaisutaidot ovat tärkeitä aktiiviselle elämälle alati muuttuvassa yhteiskunnassa. Tämän vuoksi Euroopan aikuiskasvatusliitto (EAEA) ja Vapaa Sivistystyö ry (VST) vaativat läheistä yhteistyötä viranomaisten ja järjestösektorin välillä, jotta suomalaisten ja eurooppalaisten aikuisten lukutaitoa saadaan parannettua.

Tulokset osoittavat, että osaaminen kasautuu: aikuiskoulutukseen osallistuneiden perustaitotaso on parempi kuin muiden. EAEA ja VST painottavat aikuiskoulutuksen yleishyödyllisyyttä yhteiskunnalle. Se lisää maan kilpailukykyä ja parantaa työllisyyttä. Aikuiskoulutuksella on kauaskantoisia vaikutuksia väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi aikuiskoulutus parantaa demokratiaa, sillä koulutetut aikuiset ovat aktiivisempia kansalaisia.

Aikuiskoulutuksella on hyödyllinen rooli ihmisten elämässä henkilökohtaisten ja yhteiskunnallisten kriisien aikana. Suomalaisen aikuiskoulutuksen ylivoimaisesti laajin työmuoto, vapaa sivistystyö voi tarjota työttömälle kiinnekohdan arkeen tai vaikeassa elämäntilanteessa olevalle turvallisen ja tukevan yhteisön. Se tarjoaa syrjäytymisvaarassa olevalle ja heikkolukutaitoiselle nuorelle mielekkään tavan oppia. Siksi vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen rahoitusta ei ole järkevää supistaa, koska Suomi tarvitsee juuri nyt osaavia ja aktiivisia aikuisia.

EAEA ja VST toivovat, että PIAAC-tulokset johtavat laajaan keskusteluun perustaidoista. Tutkimus todistaa, että elinikäinen oppiminen on kohtalon kysymys Suomelle ja koko Euroopalle. Tarvitsemme ”oppivan yhteiskunnan”, jossa kaikilla on mahdollisuus ja halu kouluttautua läpi elämän.

TAUSTA

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n toteuttama PIAAC-tutkimus toteutettiin 33 maassa ympäri maailmaa. Se mittaa työelämässä tarvittavia avaintaitoja ja kognitiivisia kykyjä, joita tarvitaan aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Tutkimustulokset auttavat arvioimaan, seuraamaan ja analysoimaan aikuisten taitojen jakautumista ja tasoa.

Euroopan aikuiskasvatusliitto (EAEA, European Association for the Education of Adults) on vapaan sivistystyön ääni Euroopassa. EAEA on eurooppalainen kansalaisjärjestö, jolla on 116 jäsenorganisaatiota 40 maassa. Se edustaa noin 60 miljoonaa eurooppalaista aikuisoppijaa.

Vapaa Sivistystyö ry (VST) valvoo miljoonan suomalaisen aikuisoppijan etuja. VST on kansalais- ja työväenopistojen, kansanopistojen, sivistysliittojen opintokeskusten, kesäyliopistojen ja liikunnan koulutuskeskusten yhteistyöelin.

YHTEYSTIEDOT

Tapio Kujala
Toiminnanjohtaja, Kansanvalistusseura
Hallituksen jäsen, EAEA
puh. 0400 436 690
s-posti: tapio.kujala@kvs.fi

Aaro Harju
Puheenjohtaja, VST
puh. 0400 411 994
s-posti: aaro.harju@sivistystyo.fi

Jaa artikkeli
Back to top