Skip to Content

Pandemian takia Ville Kainulainen vastaanotti vuoden tiedeartikkelin tunnustuksen kotimaisemissaan Pikku Huopalahdessa.

Ajankohtaista

Vuoden tiedeartikkeli valaisee ammattiyhdistysliikkeen katvealuetta – Työelämätutkija kuvaa oppimista luottamustehtävissä naisvaltaisella palvelualalla

Julkaistu:

Pandemian takia Ville Kainulainen vastaanotti vuoden tiedeartikkelin tunnustuksen kotimaisemissaan Pikku Huopalahdessa.

Aikuiskasvatus-tiedelehti palkitsee Vuoden 2020 tiedeartikkelina työelämätutkija Ville Kainulaisen tutkimuksen palvelualan luottamushenkilöiden urista. ”Palvelutyöntekijästä ammattiyhdistysaktiiviksi” -artikkeli avaa monipuolisen näkymän vähän tutkittuihin ammattiyhdistystoimijoiden elämänkulkuihin ja työuriin.

Ammattiyhdistysliike kaleisdoskoopissa

”Ammattiyhdistysliike on mitä moninaisimpien alojen ja työntekijöiden kenttä. Yhteiskuntaluokan ohella on tärkeää huomioida muutkin erot, kuten sukupuoli”, vertaisarvioidun artikkelin kirjoittaja sanoo.

Filosofian tohtori Ville Kainulainen haluaa avartaa kuvaa ammattiyhdistysliikkeestä nostamalla aiempaa vahvemmin esille naisvaltaiset matalapalkka-alat ja niillä työskentelevien ammattiyhdistysaktiivien arjen.

Vuoden tiedeartikkelin valitsee Aikuiskasvatuksen toimituskunta, joka koostuu tieteenalan ja tiedejulkaisemisen asiantuntijoista. ”Palvelutyöntekijästä ammattiyhdistysaktiiviksi” on raadin mukaan tärkeä, laadukas ja kiinnostava empiirinen tutkimus vähän tutkitulta kentältä, joka kuitenkin koskettaa kaikkia työelämässä toimivia.

”Ville Kainulainen tarkastelee luottamusmiesten urakerrontaa ja urien rakentumista subjektiivisen urakäsityksen näkökulmasta. Hän kysyy, miten sukupuoli merkityksellistyy luottamusmiesten näkökulmissa uriin”, perusteluissa todetaan.

Tutkija toivoo päätöksiltä tutkimuspohjaa

Aikuiskasvatus käsittelee aikuisten oppimisen ja aikuiseksi kasvamisen teemoja työelämästä kansalaisyhteiskunnan rakenteisiin ja koulutuspolitiikkaan. Kainulainen pitää ammattiyhdistystä kiintoisana aikuiskasvatuksellisena toimijana.

”Sen koulutukseen osallistuu usein myös sellaisia työntekijöitä, joilla ei välttämättä ole paljoa kokemusta niin sanotuista perinteisistä koulutuspoluista. Ammattiyhdistyksen järjestämässä koulutuksessa oppiminen on vahvasti sidoksissa käytännön toimintavaatimuksiin.”

Tutkijan vastuuseen kuuluu hänen mukaansa vaikuttaa siihen, että yhteiskunnallinen keskustelu ja esimerkiksi työelämän kehittäminen perustuvat tutkimustietoon.

”Vastuu edellyttää pyrkimystä tunnistaa yhteiskunnallisten ilmiöiden moniulotteisuutta”, filosofian tohtori Kainulainen huomauttaa.

Vuoden 2020 tiedeartikkelin tunnustus myönnettiin Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran vuosikokouksessa perjantaina 19. helmikuuta. Pandemian takia tilaisuus pidettiin verkossa. Tunnustus on myönnetty vuodesta 2003 lähtien.

Ville Kainulainen: ”Palvelutyöntekijästä ammattiyhdistysaktiiviksi – Luottamusmiesten urakerronta matalapalkkaisella yksityisellä palvelusektorilla”. Aikuiskasvatus 1/2020. https://doi.org/10.33336/aik.91044..

Aikuiskasvatus-tiedelehti

Lisätiedot

Jaa artikkeli
Back to top