”Työskentely ympäristön hyväksi voi olla paitsi hyödyllistä ja tuloksellista myös hauskaa!”

 ”Työskentely ympäristön hyväksi voi olla paitsi hyödyllistä ja tuloksellista myös hauskaa!” Kuva: Eco-Active for Planet -projekti

Ympäristöongelmat koskettavat jokaista. Eco-Active for Planet -projektin tavoitteena on edistää aikuisten kykyä vastata nykypäivän ympäristöongelmiin. Projektista ja sen etenemisestä kertoo koulutussuunnittelija Laura Kivikoski.

”Hankkeessa esiteltävät toimintatuokiot ja materiaalit ekologisesti kestävien toimintatapojen tunnistamiseen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen ovat käyttökelpoisia työkaluja kaikille, jotka ohjaavat tai opettavat ryhmiä, joissa halutaan tutustua ja kehittää ekologisesti kestävää elämäntapaa.” sanoo Laura Kivikoski.

Eco-Active for Planet -projektin kohderyhmiä ovat yhtä lailla opettajat, kansalaisjärjestöt ja kotitaloudet. Miten hankkeen tulokset ja tuotokset tulevat hyödyttämään kohderyhmiä?

”Tuotokset antavat käyttökelpoisen työkalupakin esimerkiksi opettajille, jotka voivat soveltaa materiaaleja luokkatyöskentelyssä, ilmiöopetuksessa tai retkillä. Lisäksi materiaaleja voidaan käyttää keskustelun herättämiseen, ekologisten toimintamallien tunnistamiseen, ratkaisujen etsimiseen ja ekologisen ajattelun kehittämiseen missä tahansa ryhmässä henkilöstökoulutuksista vapaa-ajan toimintaan. Osallistuminen toimintaan ja tutustuminen materiaaleihin avartaa omaa käsitystä ekologisuudesta ja siitä, millaisten valintojen edessä tulemme olemaan ilmastonmuutoksen edessä, ja millaisia mahdollisuuksia meillä on yksin ja yhdessä elää kestävästi planeetallamme.”

Koulutusmalli kaikkien käyttöön 2023

Eco-Active for Planet -projekti on kansainvälinen. Kvs-säätiön lisäksi on mukana kumppaneita mm. Puolasta, Tsekistä ja Latviasta. Mitä on opittavissa kansainvälisiltä projektikumppaneilta?

”Projektikonsortio koostuu toimijoista, joista kaikilla on oma erikoisosaamisalueensa. Hankkeeseen osallistuminen on laajentanut näkemystä ekologisesta ajattelusta, kestävän elintavan monimuotoisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista. Käsitys ekologisesti kestävistä järjestelyistä työyhteisön sisällä ja työtiloja koskien on myös saanut uutta virtaa.”

”Työpajojen ohjaukseen erikoistuneiden kumppaneiden kanssa työskentely on opettanut, että työskentely ympäristön hyväksi voi olla paitsi hyödyllistä ja tuloksellista, myös hauskaa!”

Projektissa tuotetaan koulutusmalli ja materiaaleja ekososiaalisen sivistyksen edistämiseen aikuiskoulutuksessa. Milloin ja miten kouluttaja voi ottaa mallin käyttöönsä?

”Koulutusmallit ovat nyt valmiita pilottivaihetta varten, jonka jälkeen ne avautuvat vapaasti käytettäviksi vuoden 2022-2023 vaihteessa. Mallien käyttöä varten laaditaan käyttöopas, joka on saatavilla verkkosivuilta ja yhteistyökumppaneilta sekä video-opas, joka julkaistaan hankkeen omalla Youtube -kanavalla.”

 

Teksti: Kristiina Andreasson

 

Lue lisää Eco-Active for Planet -projektista

Eco-Active for Planet -projektin esittelysivu (Kvs)