Eco-Active for Planet (2021–2023)

 Eco-Active for Planet (2021–2023)

Eco-Active for Planet -projektissa tuotetaan vapaalle sivistystyölle koulutusmalli ja koulutusmateriaaleja ekososiaalisen sivistyksen edistämiseen. Tavoitteena on edistää aikuisten kykyä vastata nykypäivän ympäristöongelmiin kehittämällä aikuiskoulutusta ja koulutusorganisaatioiden omaa toimintaa.

Kohderyhmät ja tavoitteet

Kohderyhmät: opettajat, kansalaisjärjestöt sekä kotitaloudet.

Tavoitteet

  • kasvattaa tietoisuutta jokaista meistä koskettavista ympäristöongelmista
  • jakaa hyviä käytäntöjä
  • tuottaa koulutusmateriaaleja ympäristötietoisuuden parantamiseksi
  • kehittää aikuisopiskelijoille tarkoitettu uusi koulutusmalli

Menneet tapahtumat

Ekologisen ajattelun koulutuspäivä: Kohti kestävää kulttuuria (2.12.2022)

Työpajoja, välineitä, pohdintaa ja ratkaisuja

Eco-Active for Planet -projektin tavoitteena on edistää kykyä vastata nykypäivän ympäristöongelmiin mm. kehittämällä aikuiskoulutusorganisaatioiden omaa toimintaa. Joulukuun 2022 koulutuspäivässä esiteltiin Eco-Active for Planet -projektissa tuotettuja koulutusmateriaaleja ja kokeiltiin ekososiaalisen sivistyksen edistämisen koulutusmallia.

Puheenvuorot

 

Työpaja: Kouluttajan ja oppilaitoksen valmiudet ekososiaalisen sivistyksen kohtaamiseen (17.12.2021)

Vapaalla sivistystyöllä on kahdeksan vuotta aikaa leikata jokaisen oppitunnin ja oppilaitoksen päästöt nollaan sekä varmistaa kaiken toimintansa tapahtuvan täysin ekososiaalisen sivistyksen ehdoilla.  Tämä ei ole tavoite vaan edellytys koko vapaan sivistystyön toiminnan jatkamiseksi.

Joulukuun yhteiskehittämistyöpajassa pohdittiin keskeistä haastetta: Miten pääsemme yhdessä tehden ja toinen toisiamme tukien sekä kirittäen konkreettisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin?

Lue lisää työpajan tuloksista ja tutustu materiaaleihin

Lisätietoja

Eco-Active for Planet -projektin materiaalit

Kaikki Eco-Active for Planet -projektin materiaalit löytyvät myös englanniksi projektin kansainväliseltä verkkosivulta ecoactiveforplanet.eu.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Laura Kivikoski
laura.kivikoski(a)kvs.fi
+358 44 4919 259

 

 

Yhteisrahoitettu Erasmus+ -ohjelmasta
Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.