Skip to Content
Projekti

100 askelta Suomen tulevaisuuteen (2015–2017)

Toteutusaika: 2015–2017

Hankkeessa vahvistettiin sivistynyttä ja rakentavaa yhteiskunnallista keskustelukulttuuria. Eri puolilla Suomea ja ulkosuomalaisten parissa käydyissä kansalaiskeskusteluissa pohdittiin yhdessä Suomen tulevaisuutta. Hanke oli osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Toteuttamiseen osallistui kymmeniä kansalaisjärjestöjä ja kansalaisopistoja maakunnista sekä ulkomailta.

Kansanvalistusseuran 100 askelta Suomen tulevaisuuteen oli maamme juhlavuoden hanke, jonka tarkoituksena oli saattaa ihmisiä monista taustoista saman pöydän ääreen ja miettimään yhdessä tärkeitä arvoja, asioita ja rakenteita, jotka on säilytettävä, tai jotka on saatava aikaiseksi paremman tulevaisuuden luomiseksi. Samalla ideoitiin ratkaisuja, jotka pitäisi tehdä juuri nyt, jotta varmistetaan, että kaikilla on hyvä elää Suomessa vuonna 2117. Yhtäläinen alustus inspiroi keskustelemaan ja pohtimaan yhdessä tulevaisuutta.

Ensimmäiset askeleet otettiin keväällä 2017 ympäri Suomen järjestetyissä kansalaiskeskusteluissa, joissa monitaustaiset ihmiset pohtivat yhdessä, millaisen tulevaisuuden haluamme luoda ja kuinka kaikki yhteiskunnan jäsenet pääsevät tähän työhön mukaan.

Kyselimme myös tavan kansalaisilta mitä hyvinvointi ja hyvä elämä juuri heille merkitsevät. Yhä jatkuvaa kuvasarjaa voi seurata Instagramissa. Näyttely kiertää myös keskustelupaikkakuntia vuonna 2018.

Kansalaiskeskusteluista saadut ideat luovutettiin keskustelupaikkakuntien nuorille, jotka esittävät oman näkemyksensä siitä, mitkä ovat Suomen sata askelta tulevaisuuteen. He esittelevät ratkaisunsa valitsemallaan työmenetelmällä, esimerkiksi taidenäyttelyn, näytelmän, paneelin tai osallistavan työpajan muodossa.

Yhdessä valmistelemamme 100 askelta koottiin yhteen ja luovutettiin keskustelupaikkakuntien ja koko maan poliittisille päätöksentekijöille. Porin SuomiAreenassa järjestämässämme paneelissa kansalaiskeskusteluihin osallistuneet kansalaiset toivat paikkakuntansa ratkaisuehdotuksen maan päättäjien kanssa keskusteltaviksi.

Kansalaiskeskusteluista koostettuja väittämiä ja ratkaisuehdotuksia saattoi kuka tahansa kehittää ja äänestää Suomen paremman tulevaisuuden edistämiseksi.

Hanketta koordinoi sivistysjärjestö Kansanvalistusseura, ja sen toteuttamisessa oli mukana kymmeniä kansalaisjärjestöjä ja kansalaisopistoja sekä ulkomailta. 100 askelta Suomen tulevaisuuteen -hanke oli mukana Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -ohjelmassa.

Suomen askeleet – kansalaiskeskustelujen yhteenveto (pdf)

 

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan jäsenet pohtivat ratkaisujaan tulevaisuuden Suomelle

Anna Kontula
Olli-Poika Parviainen
Merja Ropponen-Mäkisalo
Sinuhe Wallinheimo

100 askelta Suomen tulevaisuuteen
Instagram: @100askelta
X (aiemmin Twitter): @100askelta

Back to top