Skip to Content
Projekti

Etäkoulu Kulkurin koulukirjasto (2018–2019)

Toteutusaika: 2018–2019

Hankkeen taustatiedot

Etäkoulu Kulkuri on perustanut oppilaille oman koulukirjaston. Kulkurikirjasto-sivusto lisää ulkomailla asuvien suomalaisten lasten ja nuorten lukuintoa ja lukuharrastusta. Samalla lasten suomenkielisen kirjallisuuden tuntemus kasvaa.

Kirjallisuuden opetuksessa tarvitaan kirjoja, mutta niiden saaminen on ulkomailla asuville lapsille vaikeaa. Kulkurikirjastossa oppilaat voivat lainata suomalaisia e-kirjoja, tavata kirjailijoita, kuulla kirjavinkkareita ja kirjoittaa omia tarinoitaan. Toteutuksessa tehdään yhteistyötä e-kirjojen tilaus- ja lainauspalvelua kirjastoille toteuttavan Ellibs Oy:n ja kirja-alan järjestöjen kanssa.

Kansanvalistusseuran ylläpitämä Etäkoulu Kulkuri on ulkomailla asuvan oppilaan oma koulu, jossa voi opiskella suomen kieltä ja suomeksi – tarvittaessa kaikkia peruskoulun aineita. Kulkurin tärkein tehtävä on pitää yllä ja kehittää ulkomailla asuvan lapsen äidinkielen taitoja ja suomalaista kulttuuri-identiteettiä. Etäkoulu Kulkurin tärkein aine on suomen kieli ja kirjallisuus.

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Etäkoulu Kulkurin koulukirjasto, Kulkurikirjasto

Koordinaattori:
Kansanvalistusseura, Etäkoulu Kulkuri

KVS:n asiantuntemus:
suomen kielen opetus, verkko-oppiminen, suomen kielen ja kirjallisuuden opetus, suomalaisen kulttuuri-identiteetin tukeminen

Kumppanit:
Ellibs OyLukukeskus

Rahoitus:
Kopioston ja Suomen Kulttuurirahaston Lukuklaani-hanke 15 000 €

Back to top