Skip to Content
Projekti

Eteenpäin työelämässä (2020–2021)

Toteutusaika: 1.9.2020 - 30.6.2021

Hankkeen taustatiedot
Ryhmä nuoria seisoo rivissä opiskelutarvikkeita käsissään.

Eteenpäin työelämässä -hankkeessa kehitettiin maahanmuuttajien suomen kielen taitoa, jotta heidän on helpompi työllistyä, edetä kohti kokopäivätyötä ja mahdollisesti myös esimiesasemaan.

Eteenpäin työelämässä -kurssi kehitti maahanmuuttajien suomen kielen taitoa, jotta heidän on helpompi työllistyä, edetä kohti kokopäivätyötä ja mahdollisesti myös esimiesasemaan. Kurssi kesti syyskuusta 2020 toukokuuhun 2021.

Koulutuksen järjestää Kvs-säätiön ylläpitämä Etelä-Helsingin kansalaisopisto. Opetuksessa sovellettiin aikuisten perustaito-opetukseen kehitettyä, oppijalähtöistä Kaikkien-mallia. Mallilla  vahvistetaan aikuisten kykyä toimia aktiivisesti osana yhteiskuntaa ja työelämää.

Eteenpäin työelämässä -kurssilla opeteltiin suomen kieltä käytännönläheisesti ja otettiin huomioon jokaisen osallistujan oma elämäntilanne ja tarpeet. Yhteistyö työnantajien kanssa auttoi tavoittamaan oppijoiksi myös jo työelämässä olevia maahanmuuttajia, jotka halusivat parantaa kielitaitoaan sekä valmiuksiaan työssä, opinnoissa tai vapaa-ajalla.

Kurssin aihepiirejä olivat muun muassa asiointi verkossa, puhelimessa ja kasvokkain, työmarkkinat, työpaikkakulttuuri, työn ja perheen yhteensovittaminen, asuminen, varhaiskasvatus ja koulu, opiskelumahdollisuudet, harrastukset, hyvinvointi ja ekologinen elämäntapa.

Kun työntekijöiden kielitaito ja työelämäosaaminen parantuvat, heidän on esimerkiksi helpompaa ymmärtää ohjeita ja turvallisuusnäkökulmia. Lisäksi vuorovaikutus ja yhteistyötaidot kehittyvät suhteessa työnantajaan, asiakkaisiin ja työkavereihin. Tämä lisää tuottavuutta ja hyvinvointia työpaikalla.

Yhteystiedot

Nina Hjelt (perhevapaalla) Projektipäällikkö, elinikäisen oppimisen asiantuntija (perhevapaalla 1/2025 asti) | Project Manager, Specialist on Lifelong Learning

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Eteenpäin työelämässä

Koordinaattori:
Kvs-säätiö

Rahoitus:
Opetushallitus

Back to top