Skip to Content
Projekti

Maahanmuuttajat mukaan aikuiskoulutukseen – ImplOED (2015–2018)

Toteutusaika: 2015‒2018

Hankkeen taustatiedot

Osallistuminen aikuiskoulutukseen auttaa pakolaisia kotoutumaan ja tulemaan aktiivisiksi kansalaisiksi uudessa elinympäristössään. Implementing Outreach, Empowerment, Diversity (implOED) -hanke helpotti pakolaisten, maahanmuuttajien ja muiden heikossa asemassa olevien ryhmien saamista aikuiskoulutuksen piiriin.

Implementing Outreach, Empowerment, Diversity (implOED) -hanke helpotti pakolaisten, maahanmuuttajien ja muiden heikossa asemassa olevien ryhmien saamista aikuiskoulutuksen piiriin. Osallistuminen aikuiskoulutukseen auttaa pakolaisia kotoutumaan ja tulemaan aktiivisiksi kansalaisiksi uudessa elinympäristössään.

ImplOED-hankkeen tavoite oli lisätä päätöksentekijöiden ymmärrystä haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tavoittamiseksi aikuiskoulutuksen, tarjoaa aikuiskouluttajille työkaluja tavoittaa uusia ryhmiä ja vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintoihin.

Hanke oli jatkoa Outreach, Empowerment, Diversity eli OED-hankkeelle (2012-2014). Euroopan komission asiantuntijatyöryhmän ”menestystarinaksi” valittu hanke laati aikuiskouluttajille ja päätöksentekijöille suunnatut suositukset haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien osallistamiseksi aikuiskoulutukseen. ImplOED-jatkohankkeessa nämä suositukset vietiin käytäntöön. Eri puolilla Eurooppaa järjestettävissä tapahtumissa ja koulutuksissa päätöksentekijät ja aikuiskouluttajat pääsivät tutustumaan suosituksiin ja saivat neuvoja, miten ottaa ne osaksi työtään. Tapahtumien lisäksi hankkeessa tuotettiin ohjekirja, joka kokosi yhteen käytännön neuvot haavoittuvassa asemassa olevien osallistamiseksi aikuiskoulutukseen.

Tapahtumat Suomessa

Kansanvalistusseura järjesti vuonna 2017 kolme ImplOED-tapahtumaa tavoittaakseen suomalaisia päätöksentekijöitä ja aikuiskouluttajia.

  • Työpaja ”Maahanmuuttajat vapaan sivistystyön opintoihin” (28.2.2017) kokosi maahanmuuttajien parissa toimivia aikuiskouluttajia vaihtamaan ajatuksia ja ideoimaan yhteistyötä.
  • Keskustelu ”Kieli on avain työhön ja Suomeen” – mitä muuta tarvitaan onnistuneeseen opinpolkuun kohti kotoutumista?” (24.3.2017) kokosi poliitikot ja aikuiskouluttajat keskustelemaan maahanmuuttajien opinpolkujen sujuvoittamisesta.
  • Kansainvälinen konferenssi ”Diversity in Adult Education” (17.11.2017) keräsi lähes 100 maahanmuuttajien aikuiskoulutuspoluista kiinnostunutta päätöksentekijää ja aikuiskoulutuksen ammattilaista yhteen etsimään ratkaisuja maahanmuuttajien sujuvien aikuiskoulutuspolkujen edistämiseksi.

Kansanvalistusseura vastasi myös hankkeen viestinnästä.

Julkaisut

 

Linkit

Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Implementing Outreach, Empowerment, Diversity (ImplOED)

Koordinaattori:
European Association for the Education of Adults (EAEA)

KVS:n asiantuntemus:
Vaikuttamisviestintä, koulutuksen tasa-arvo

Kumppanit:

Rahoitus:
Erasmus+ KA3 Support for Policy Reform, Project 562156-EPP-1-2015-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD, Kansanvalistusseuralle noin 51.400 €.

Back to top