Skip to Content
Projekti

Medialukutaidon edistäminen Palestiinassa (2015–2026)

Toteutusaika: 2015–2026

Hankkeen taustatiedot

Ohjelmassa tuetaan Palestiinan kansalaisyhteiskunnan rakentumista medialukutaitoa ja sen opetusta vahvistamalla sekä tuottamalla opetusmateriaaleja.

Tätä ohjelmaa on tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroista. Tällä sivulla ja sen linkeissä mahdollisesti esitetyt näkemykset eivät edusta ulkoministeriön näkemystä.

Kvs on kehittänyt medialukutaitokoulutusta Palestiinassa vuodesta 2015 alkaen, meneillään on neljäs projekti. Kohderyhminä ovat olleet toimittajat, toimittajaopiskelijat, kansalaisjärjestöjen aktiivit ja tavan kansa. Alueella järjestettävillä kursseilla opetetaan kriittistä lukutaitoa ja luotettavien sisältöjen tuottamista. Harjoittelemme esimerkiksi sosiaalisen median käyttöä, faktantarkistusta, journalismin etiikkaa ja itsesääntelyjärjestelmän perusteita sekä turvallisuutta ja suojautumista verkossa. Ohjaajakoulutuksissa opettajat ja toimittajat saavat opetusta pedagogiikasta ja medialukutaidon opetuksesta. Tavoitteena oli edistää alueen väestön oikeutta tietoon ja vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ja demokratian toimintaedellytyksiä.

Tuloksia

  • medialukutaitokursseja on järjestetty eri puolilla Länsirantaa (Ramallah, Betlehem, Hebron, Jenin) ja etäkoulutuksena Gazassa
  • vuosina 2015–2016 koulutettiin yhteensä 15:ssa koulutusmoduulissa 272 (osa osallistujista oli samoja henkilöitä) media-alan ammattilaista ja järjestöjen sekä julkishallinnon palveluksessa työskentelevää viestijää
  • vuosina 2019–2020 koulutettiin yhteensä 80 aktiivista kansalaista
  • vuosina 2021–2022 koulutettiin 60 ihmistä medialukutaitoon
  • vuoden 2021 koulutetuista yli 50 % oli naisia
  • kouluttajakoulutuksen (ToT; Training of Trainers) on saanut yhteensä 20 palestiinalaista ja 18 suomalaista
  • 20 suomalaista media-alan ammattilaista on toiminut vapaaehtoisena kouluttajana
  • paikallisina pääyhteistyökumppaneina ovat toimineet Media Development Center Birzeitin yliopistolta, Institute for Community Partnership -erillislaitos Betlehemin yliopistolta sekä Jeninin amerikkalainen yliopisto.

Julkaisut ja opetusmateriaalit

Media Guide. Media Literacy for Adults (toimittanut Karoliina Knuuti, 2020), aikuisten medialukutaito-opas, on julkaistu englanniksi (ISBN 978-951-9140-74-2) ja arabiaksi sähköisesti sekä painettuna. Kirja on luettavissa ja ladattavissa pdf-muodossa verkko-osoitteessa mediaguide.fi.

Trainers’ Guide (editor Anne Tastula, 2020), medialukutaidon ohjaamisen opas aloittelijoille.  Opas on ladattavissa englanniksi ja arabiaksi pdf-muodossa verkko-osoitteesta mediaguide.fi.

Media Literacy Course Curriculum (editor Anne Tastula, 2020), aikuisten medialukutaitokurssin järjestäjän opas. Opas on ladattavissa englanniksi ja arabiaksi pdf-muodossa verkko-osoitteesta mediaguide.fi.

Kahden kansan välissä -blogissamme ohjelmassa työskennellyt henkilöstö ja vapaaehtoiset kertovat kokemuksistaan kehitysyhteistyöstä ja Palestiinasta.

Julkaisut mediassa

Ohjelmassa työskennellyt henkilöstö ja vapaaehtoiset ovat julkaisseet mediassa Palestiinaa käsitteleviä juttuja.

Yhteystiedot

Anne Tastula Projektipäällikkö, tuottaja | Project Manager, Editor +358 40 1523 830 anne.tastula@kvs.fi

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Medialukutaidon edistäminen Palestiinassa

Koordinaattori:
Kansanvalistusseura – The Finnish Lifelong Learning Foundation

Kumppanit:
University of Birzeitin viestinnän täydennyskoulutuskeskus Media Development Center (MDC) ja  University of Bethlehemin erillislaitos Institute for Community Partnership (ICP)

Rahoitus:
Suomen kehitysyhteistyön määrärahat kansalaisjärjestöille 204.791€ (2021-2022), vuosina 2015-2016 ja 2019-2020 yhteensä 476.751 €. Lisäksi omarahoitusta rahana ja vapaaehtoistyönä noin 70.000 €. Suomen kehitysyhteistyön määrärahat kansalaisjärjestöille 453.457 € (vuosina 2023-2026). Lisäksi omarahoitusta rahana ja vapaaehtoistyönä noin 80.000 €.

Back to top