Skip to Content
Projekti

Medialukutaitoa taloudesta (2020–2021)

Toteutusaika: 1.6.2020 – 30.6.2021

Hankkeen taustatiedot

Talousviestintäkoulutuksen tavoitteena oli opettaa tutkijoita ja asiantuntijoita viestimään talouteen ja tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä yleistajuisesti ja vaikuttavasti.

Talous on laaja käsite, joka linkittyy monella tavalla kaikkien meidän arkeemme. Siksi tarvitsemme taloudesta tietoa, joka perustuu tutkittuun tietoon ja avautuu monenlaisille yleisöille. Tutkitun tiedon yleistajuistaminen ja tutkijoiden aktiivinen osallistuminen ovat avainasemassa tämän saavuttamiseksi.

Hankkeessa koulutimme kauppatieteiden tutkijoita ja tohtorikoulutettavia yleistajuistamaan tutkimukseen perustuvaa tietoa sekä käymään dialogia kansalaisten kanssa verkossa ja kasvokkain. Laajempana tavoitteena oli lisätä luotettavaa ja moniäänistä julkista keskustelua talouteen liittyvistä kysymyksistä.

Toteutimme hankkeen yhdessä Kauppatieteellisen Yhdistyksen, Oulun yliopiston tiedeviestinnän maisteriohjelman ja Erätauko-säätiön kanssa.

Osana hanketta järjestimme Erätauko-keskusteluita, joiden avulla halusimme luoda moniäänisempää julkista keskustelua talouskysymyksistä. Valitsimme kahdelle talouskysymyksiä perkaavalle Erätauko-keskustelulle teemat, jotka näkyvät  vahvasti mediassa ja koskettavat tavalla tai toisella jokaista Suomessa asuvaa. Mukaan kutsuttiin ihmisiä erilaisista taustoista ja tehtävistä.

Keskustelujen teemat ja aikataulut

Miltä hyvä työelämä näyttää mediassa? Mistä puhumme, kun puhumme hyvästä työelämästä? 13.4 .2021 klo 17-19.30

Mikä on yritysten yhteiskunnallinen vastuu nyt ja tulevaisuudessa? 14.4.2021 klo 17-19.30

Lue aiheesta lisää blogistamme:

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Medialukutaitoa taloudesta

Koordinaattori:
KVS vastaa hankkeen hallinnoinnista, viestinnästä ja koulutusten järjestämisestä

Kumppanit:
Kauppatieteellinen yhdistys, Erätauko-säätiö ja Oulun yliopiston tiedeviestinnän maisteriohjelma

Rahoitus:
Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseen 25 000 euroa ja Kansanvalistusseuran omarahoitusta

Back to top