Skip to Content
Projekti

Medialukutaitoa terveydestä (2018–2019)

Toteutusaika: 1.6.2018 – 31.5.2019

Hankkeen taustatiedot

Terveysväitteet ja niistä seuraavat uskomukset voivat olla yksittäisen ihmisen terveydelle haitallisia, mutta niillä on myös kansanterveydellisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Medialukutaitoa terveydestä -hankkeessa edistimme kansalaisten ja lääketieteen asiantuntijoiden vuorovaikutusta järjestämällä medialukutaitokoulutusta lääketieteen opiskelijoille.

Parantaako homeopatia syövän? Aiheuttavatko rokotteet autismia? Miksi asiantuntijatietoa voi olla joskus niin vaikea uskoa?

Koulutimme tulevia lääketieteen asiantuntijoita kansantajuistamaan faktoihin perustuvaa tietoa ja näin lisäämään dialogia asiantuntijoiden ja kansalaisten välille. Teimme koulutushanketta yhteistyössä Vastalääke ry:n sekä Lääkärin sosiaalinen vastuu -järjestön kanssa. Kvs vastasi hankkeen hallinnoinnista, viestinnästä ja koulutusten järjestämisestä.

Vastalaake.fi -sivustolta löydät terveysväitteitä käsitteleviä artikkeleita.

Terveysaiheet koskettavat kaikkia kansalaisia ja ne herättävät voimakkaita mielipiteitä. Terveysväitteet ja niistä seuraavat uskomukset voivat olla yksittäisen ihmisen terveydelle haitallisia, mutta niillä on myös kansanterveydellisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Terveysaiheiseen erikoistuneita journalisteja on entistä vähemmän ja usein uutisoinnissa kärjistetään tutkimustuloksia liioitellen syy-yhteyksiä ja vaikutuksia, mikä lisää entisestään kriittisen medialukutaidon tarvetta. Dialogin lisääminen asiantuntijoiden ja kansalaisten välillä parantaa luottamusta tutkittuun tietoon ja sillä voidaan edistää eri osapuolten välistä luottamista ja ennakoida tulevia kiistakysymyksiä. (Väliverronen, E., 2016; Knuuti, J. 2018).

Lääketieteen opinnoista puuttuu yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen valmistava osio, jota koulutus paikkaa. Aktiivisella yhteiskunnallisella osallistumisella tulevat asiantuntijat voivat vaikuttaa virheellisten (terveys)väitteiden leviämiseen.

Pilottihankkeessa:

  • Koulutetaan nuorista terveysalan tulevista asiantuntijoista medialukutaitoagentteja, jotka osaavat kansantajuistaa faktoihin perustuvaa tietoa, toimia valheellista tietoa levittäviä tahoja vastaan sekä lisätä dialogia asiantuntijoiden ja kansalaisten välille.
  • Tuotetaan terveysväitteitä avaavia kansantajuisia artikkeleita, jotka lisäävät yksilöiden kykyä erottaa toisistaan tieto ja mielipiteet sekä arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta.
  • Järjestetään keskusteluilta, jossa terveysaiheita käsitellään vuoropuheluissa terveysalan tulevien asiantuntijoiden ja kansalaisten kanssa.
  • Kehitetään medialukutaitoagenttien koulutusmalli, jonka avulla asiantuntijatiedon levittämistä ja sen merkitystä voidaan vahvistaa.

Hankkeesta mediassa

Mediuutiset: Vuoden terveysalan vaikuttaja Juhani Knuuti: ”Asiantuntijoiden olisi syytä tulla enemmän esiin tutkimustiedon kansantajuistamisessa”

Helsingin Sanomat, Mielipide, Kristiina Makkonen: Rokottamisen tärkeys pitäisi muistaa ilman tautiepidemioitakin

Turun ylioppilaslehti: Huuhaan vastalääkkeeksi tutkittua tietoa – lääkisopiskelijoiden uusi yhdistys taistelee perättömiä terveysväitteitä vastaan

A-Studiossa osa Vastalääke ry:n edustajista puhumassa vaihtoehtohoitoja koskevasta laista. Osuus alkaa kohdasta 9:05.

YLE. Lääketieteen opiskelijat ryhtyvät Turun yliopistossa taisteluun huuhaata vastaan

YLE. Analyysi: Kuka suojelisi lapset ja syöpäsairaat uskomushoidoilta? Niitä koskeva laki olisi jo voimassa – jos poliittista tahtoa olisi ollut

Mediuutiset 19.11.2018: Lääkärien tehtävä on eliminoida netin huuhaatieto – opiskelijoista koulutetaan medialukutaitoisia.

Mediuutiset 11.10.2018:Turun lääkisläiset perustivat yhdistyksen huuhaata vastaan – vastalääkettä uskomushoidoille.

Medialukutaitoagentti-hanke oli esillä Dare to Learn tapahtumassa Helsingissä
Medialukutaitoagentti-hanke oli esillä Dare to Learn -tapahtumassa Helsingissä. Kriittisen medialukutaidon tärkeydestä yleisöä herättelivät Vastalääke ry:n Tatu Han ja Miikka Kiviranta sekä professori Juhani Knuuti. Kuva: Annu Griñan

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Medialukutaitoagenttien kouluttaminen

Koordinaattori:
Kansanvalistusseura

Kumppanit:
Lääkärin Sosiaalinen Vastuu (LSV), Turun lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden Vastalääke -yhdistys ja lääketieteen professori Juhani Knuuti

Rahoitus:
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus mediakasvatukseen 25 000 € ja Kansanvalistusseuran omarahoitusta

Back to top