Skip to Content
Projekti

Mediasiltoja rakentamassa (2021–2022)

Toteutusaika: 2021–2022

Hankkeen taustatiedot

Mikä ihmeen kulttuurisensitiivinen mediakasvatus? Miten ylisukupolvisuus liittyy medialukutaitoon?

Kulttuurisensitiivisyys merkitsee ennen kaikkea halua, kykyä ja herkkyyttä ymmärtää eri taustoista tulevaa ihmistä. Mediakasvatuksessa kulttuurisensitiivinen työote voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että median representaatioita erilaisista ihmisistä tarkastellaan kriittisesti.

Ylisukupolvinen oppiminen tarkoittaa yksinkertaistetusti sitä, että eri sukupolvia edustavat ihmiset ovat vuorovaikutuksessa ja oppivat toisiltaan. Mediakasvatuksessa ylisukupolvisuus voi olla hyvä työkalu eri-ikäisten ihmisten mediatodellisuuksien jakamiseen ja ymmärtämiseen.

Mediasiltoja rakentamassa oli Mediakeskus Metkan vetämä hanke, jonka tarkoituksena oli vahvistaa kulttuurisensitiivisen ja ylisukupolvisen mediakasvatuksen toteutumista. Hankkeen aikana etsittiin niitä tekijöitä, jotka yhdistämällä luodaan monistettava toimintamalli eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustoista tulevien oppimiseen yhdessä median avulla ja mediasta.

Omassa osuudessaan Kvs-säätiö kehitti ja toteutti mediatyöpajoja peruskouluikäisille, arabiaa äidinkielenään puhuville lapsille ja heidän vanhemmilleen pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2022 aikana järjestetyt työpajat perustuivat monikieliseen keskusteluun, harjoituksiin ja haastatteluihin.

Tavoitteena oli avata keskustelua mediankäyttötavoista ja erityisesti luotettavan tiedon merkityksestä vanhempien ja heidän lapsiensa välillä. Vanhemmille työpajat olivat hyvä tapa oppia lisää suomalaisesta mediasta sekä oman lapsen mediatodellisuudesta ja siitä, miten heitä voi tukea vastuullisiksi mediankäyttäjiksi. Lapset saivat työkaluja oman mediankäyttönsä kriittiseen pohdintaan ja luotettavan tiedon arviointiin.

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Mediasiltoja rakentamassa

Koordinaattori:
Mediakeskus Metka

Kumppanit:
Mediakasvatuskeskus Metka ry, Kvs-säätiö ja RT Documentaries Oy

Rahoitus:
OKM Erityisavustus mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseen 50 000€

Back to top