Skip to Content
Projekti

Opistojen tunnettavuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin (2022–2024)

Toteutusaika: 30.5.2022-30.6.2024

Hankkeen taustatiedot

Opistojen tunnettavuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin -hankkeen tavoitteena on lisätä opistojen paitsi tunnettavuutta myös toiminnan laatua. Hankkeen kaksi keskeistä teemaa ovat osaamisperusteisuuden ja kestävän kehityksen osa-alueet.

Opistojen tunnettavuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin -hankkeen tavoitteena on lisätä opistojen paitsi tunnettavuutta myös toiminnan laatua. Hankkeen kaksi keskeistä teemaa ovat osaamisperusteisuuden ja kestävän kehityksen osa-alueet.

Uusia ja ajanmukaisia kurssikokonaisuuksia lähdetään kehittämään asiakaslähtöisesti hankkeen keskeisten teemojen ympärille. Hankkeessa kokeillaan erilaisia asiakasraatitoiminnan muotoja. Toimivista käytännöistä luodaan opistoille yhteisiä toimintamalleja tulevaisuuden kehittämistyötä varten. Toimintamallit vakiinnutetaan pysyviksi rakenteiksi opistojen toiminnassa.

Uusien kohderyhmien tavoittamiseksi hankkeessa edistetään opistojen ja paikallisten yhteisöjen, oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin haetaan uusia ratkaisuja hankkeessa mukana olevien opistojen kanssa.

Etelä-Helsingin kansalaisopiston, Ahjolan kansalaisopiston, Etelä-Karjalan kansalaisopiston, Kalliolan kansalaisopiston, Nurmijärven opiston ja Vuolteen opiston yhteishanke toteutetaan toukokuusta 2022 joulukuuhun 2023.

Kvs-säätiössä toimiva Etelä-Helsingin kansalaisopisto koordinoi hanketta, jonka rahoittaja on Opetushallitus. Hankkeelle on myönnetty vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus.

Kiinnostaako sinua osallistua kansalaisopistojen kehittämiseen? Ota yhteyttä hankkeen projektipäällikköön Mia Talikkaan.

Lisätietoja

Etelä-Helsingin kansalaisopisto

Mia Talikka
rehtori ja projektipäällikkö
mia.talikka(at)kvs.fi
p. 044 493 2466

Artikkelit ja tiedotteet

Osaamisesta opintopisteitä: jatkuvan oppimisen monimuotoinen mosaiikki (Humak-blogi 22.2.2023)

”Tavoitteena on saada ihmiset löytämään uusia harrastuksia” (Ajankohtaista Kvs-säätiö 6.2.2023)

Yhdessä voimme edistää kestävää kehitystä ja tulevaisuutta!  (Ajankohtaista Kvs-säätiö 22.5.2024)

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Opistojen tunnettavuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin

Koordinaattori:
Etelä-Helsingin kansalaisopisto

KVS:n asiantuntemus:

Kumppanit:
Kvs-säätiö

Etelä-Helsingin kansalaisopisto

Ahjolan kansalaisopisto

Etelä-Karjalan kansalaisopisto

Kalliolan kansalaisopisto

Nurmijärven opisto

Vuolteen opisto 

Rahoitus:
Opetushallitus

Back to top