Skip to Content
Projekti

Verkko-opettajan oppimispolku (2020–2022)

Toteutusaika: 5/2020 – 12/2021

Hankkeen taustatiedot

Verkko-opettajan oppimispolku -hankkeessa kehitimme opettajien innovaatio-osaamista sekä taitoa luoda sisältöjä, toimia ja opettaa digitaalisissa ympäristöissä.

Opettajilla ei usein ole aikaa tai mahdollisuuksia ottaa käyttöön uusia teknologiaperustaisia opetusmenetelmiä. Tulevaisuudessa on kuitenkin tärkeää ymmärtää, miten opettajan rooli muuttuu uusissa ympäristöissä. Samalla on huolehdittava, että digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon pedagogiikka ja opettajan työn tarpeet.

Verkko-opettajan oppimispolku -hankkeessa kehitimme opettajien innovaatio-osaamista sekä taitoa luoda sisältöjä, toimia ja opettaa digitaalisissa ympäristöissä.

Kaksiosainen koulutushanke alkoi yhteiskehittämisprosessilla syksyllä 2020. Kurssin toinen osa, verkkokoulutus, toteutettiin keväällä 2021.

Hankkeen tavoitteena oli luoda käyttäjien, kouluttajien ja sidosryhmien yhteistyönä kehitetty verkkokurssikokonaisuus ja toimintamalli.

Koulutuksessa opettajat saivat vastauksia ja valmiuksia seuraaviin asioihin:

 • Miten verkossa opitaan yhdessä?
 • Mitkä ovat parhaat työkalut tähän?
 • Miten yhdistetään sopivassa suhteessa toiminta kasvokkain ja verkossa?
 • Mitä on yhteiskehittäminen? Ketkä siihen osallistuvat?
 • Ketkä kaikki tuottavat sisältöjä ja kehittävät metodeja?
 • Millaiseksi sisällöt kannattaa muotoilla verkossa?

Verkkokoulutus – vuoden 2021 uudet osiot

Syksyn 2020 yhteiskehittämistyöpajat onnistuttiin toteuttamaan lähes suunnitellusti. Projektin toteuttajat muokkasivat yhteiskehittämispajojen tuotosten ja palautteiden pohjalta kevään ja syksyn 2021 osiot.

Osio 2 (kevät); Opettaja pedagogisen verkkosisällön tuottajana

Pedagogiikka

 • Ymmärtävä ja yhteisöllinen oppiminen
 • Pelillisyys, motivointi
 • Arviointi
 • Pedagoginen suunnittelu

Sisältöjen pedagoginen tuottaminen

 • Sovellusten opastus
 • Tekijänoikeudet
 • Opetusvideot 

Osio 3 (syksy); Verkko opettajan työympäristönä

Verkko-opettajan työympäristönä

 • Oppijalähtöisyys ja pedagoginenkäytettävyys
 • TietosuojaMonilukutaito ja tiedonjako

Vuorovaikutus ja hyvinvointi

 • Sosioemotionaalisettaidot
 • Hyvinvointietäopetuksessa
 • Ryhmätyöskentely ja yhteisöllinenoppiminen
 • Yhteiskehittäminen 

Toteutus
Molemmat osiot järjestetään ajasta ja paikasta riippumattomasti Canvas-oppimisympäristössä. Osiot sisältävät verkkoluentoja, joihin osallistuminen tekee oppimisesta interaktiivisempaa, mutta kaikki luennot löytyvät myös tallenteina oppimisympäristön sisältä. Koulutuksen alussa osallistujat tekevät osaamiskartoitustestin, jonka tulosten perusteella eri osioiden sisältöjä on mahdollista soveltaa omalle osaamiselle sopivammaksi. Koulutus käynnistyy 29.3. ja uudet opintokokonaisuudet avautuvat kerran viikossa. 

Osallistujamäärä
Koulutukseen otetaan 40 osallistujaa kumpaankin osioon ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetushallituksen rahoitusehtojen mukaan koulutus on tarkoitettu työssä käyville opettajille. 

Kouluttajat
Harto Pönkä (KM) on perehtynyt monipuolisesti mm. verkko-opetuksen pedagogiikkaan,  mediakasvatukseen, sosiaaliseen mediaan ja tietosuojaan. Hän on toiminut kouluttajana  vuodesta 2008 lähtien sekä julkaissut opetukseen ja sosiaaliseen mediaan liittyviä artikkeleita  ja kirjoja (mm. Open somekirja, 2017).

Markus Kitola työskentelee Kvs-säätiön opetusteknologia-asiantuntija ja toimii hankkeen projektipäällikkönä sekä vastaa koulutuksessa käytössä olevan Canvas-ympäristön ylläpidosta.

Hinta
Työpajat ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutushanketta ja osallistujille maksuttomia. Osallistujat vastaavat mahdollisista matka-, majoitus-, ruokailu- ja sijaiskuluista. Peruuttamatta jääneistä ilmoittautumisista tai ilman pätevää syytä tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 euroa.

Yhteiskehittämistyöpajat syksyllä 2020

Yhteiskehittämisprosessissa määritellään muotoiluajattelun mukaisesti verkkokoulutuksen sisällöt, toteutustavat ja osaamismerkkikriteeristö. Opettajat saavat kokemuksen osallistavasta, tarvelähtöisestä yhteiskehittämisestä ja voivat soveltaa sitä omassa työssään.

Yhteiskehittämistyöpajat on suunnattu peruskoulun, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön opettajille. Työpajat perustuvat tiimioppimiseen. Tavoitteena on eritaustaisten osallistujien kohtaamisen ja dialogin kautta saavuttaa laaja-alainen ymmärrys verkko-oppimisesta, sen ohjaamisesta ja opettajan työstä digitaalisissa ympäristöissä sekä niiden edellyttämistä opettajien osaamistarpeista. Tämän edistämiseksi työpajoihin osallistuu myös verkkokouluttajia, tutkijoita ja edtech-alan yrittäjiä.

Yhteiskehittämistyöpajoissa hyödynnetään muotoiluajattelun menetelmiä. Valmentajat auttavat osallistujia haastamaan ajatteluaan ja laajentamaan näkökulmiaan mm. ympäristön- ja työrytmin vaihdosten sekä muotoiluajattelun työkalujen avulla. Prosessin aikana tullaan yhteen, työskennellään tiimeinä, jaetaan tuloksia ja tarkastellaan yhdessä opittua.

Työpajojen aikataulu:
28.-29.10.2020 klo 9-16: 1. yhteiskehittämistyöpaja
12.11.2020 klo 9-16: 2. yhteiskehittämistyöpaja
3.12.2020 klo 9-16: 3. yhteiskehittämistyöpaja

Paikka: Yhteiskehittämistyöpajat järjestetään etänä ja niihin on lähiosallistumismahdollisuus Turussa.

Koulutuspaikkoja: Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetushallituksen rahoitusehtojen mukaan koulutus on tarkoitettu työssä käyville opettajille.

Hinta: Työpajat ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutushanketta ja osallistujille maksuttomia. Osallistujat vastaavat mahdollisista matka-, majoitus-, ruokailu- ja sijaiskuluista. Peruuttamatta jääneistä ilmoittautumisista tai ilman pätevää syytä tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 euroa.

Kouluttajat:
Yhteiskehittämisprosessia fasilitoi Educraftor, joka toteuttaa eripituisia valmennusohjelmia ja toimii aktiivisena koulutusalan kehittäjänä.

Juhani Koivuviita on aiemmin toiminut mm. verkko-opettajana, yksityiskoulun rehtorina ja kansallisen tason ohjelmapäällikkönä. Educraftorissa hän toimii tiimivalmentajana ja vastaa yrityksen valmennusohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Peter Fagerström on aiemmin kehittänyt yliopiston verkkopedagogiikkaa, toiminut teknisenä tukena ja apuopettajana ja rakentanut verkkokursseja. Hän on toiminut myös peruskoulun opettajana ja koulunjohtajana. Peter on Educraftorin perustaja ja mukana mm. Edtech Finlandin ja N8-verkoston toiminnassa sekä tukemassa Teach Millions -hanketta.

Yhteystiedot

Tuija Tammelander Koulunjohtaja | School Director +358 50 3833 969 tuija.tammelander@kvs.fi

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Verkko-opettajan oppimispolku

Koordinaattori:
Kansanvalistusseura sr., Etäkoulu Kulkuri

KVS:n asiantuntemus:
Koulunjohtaja Tuija Tammelander, tuija.tammelander(at)kvs.fi, puh. +358 50 383 3969

Kumppanit:
Educraftor Oy

Rahoitus:
Opetushallituksen henkilöstökoulutuksen valtionavustusta 42 142 €

Back to top