Skip to Content
Projekti

Viestintätaidot ja sosiaalinen media kansalaisopistojen toiminnassa (2017)

Toteutusaika: 2017–2018

Hankkeen taustatiedot

Viestintä on olennainen osa vapaan sivistystyön ammattilaisen työtä. Vastasimme aikuiskouluttajien viestintäosaamisen tarpeeseen järjestämällä ”Viestintätaidot haltuun opistoarjessa” -koulutuksen yhdessä Ahjolan kansalaisopiston kanssa.

Vapaan sivistystyön kollegat jakoivat koulutuksessa kokemuksiaan arkiviestinnästä.

Viestintä kuuluu olennaisena vapaan sivistystyön ammattilaisen työhön. KVS vastasi aikuiskouluttajien viestintäosaamisen tarpeeseen järjestämällä syksyllä 2017 ”Viestintätaidot haltuun opistoarjessa” -koulutuksen yhdessä Ahjolan kansalaisopiston kanssa. Koulutus antoi välineitä ymmärtää viestintää yhteiskunnassa ja omaa työtä viestijänä. Osallistujat tutustuivat eri viestintäkanaviin ja viestinnän prosesseihin.

Koulutus sisälsi kaksi lähipäivää ja palautetyöskentelyä verkossa. Se tavoitti viitisenkymmentä osallistujaa Pirkanmaalta ja muualta Suomesta. Hankkeessa pilotoitiin lisäksi sosiaalisen median opetuskokonaisuus vapaan sivistystyön oppilaitoksille.

 

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Viestintätaidot ja sosiaalinen media kansalaisopistojen toiminnassa

Koordinaattori:
Ahjolan kansalaisopisto

KVS:n asiantuntemus:
hankeidea, koulutuksen räätälöinti kohderyhmälle, palvelumuotoilu, hankeviestintä

Kumppanit:
Annamari Huovinen (Mediakollektiivi ja Hanken)

Rahoitus:
Opetushallitus, laatu- ja kehittämisavustukset, josta KVS:n osuus noin 6 500 €

Back to top