Skip to Content
Perhe maailmalla

Kysy asiantuntijalta 21.10.2020: Voimavarat käyttöön

Julkaistu:

Toivon vastakohta toivottomuus

Teija Eskola alusti keskustelua esittelemällä toivontutkijana profiloituneen, Tampereen yliopistossa työskentelevän Jari Kylmän ajatuksia.

Jari Kylmän mukaan toivon vastakohta ei ole epätoivo vaan toivottomuus. Toivottomuudessa ei ole näkymää tulevaisuuteen. Toiminnallisuus voi kuitenkin Jari Kylmän mukaan tuoda toivoa. Myös sosiaaliset suhteet toisiin ihmisiin tai vaikka lemmikkieläimeen pitävät yllä toivoa.

Teija Eskola nosti esiin sen, miten etenkin korona-aikana ihmiset ovat pyrkineet ja pyrkivät löytämään voimavaroja, toivoa lisääviä asioita. Sellaisia, joita voi edelleen toteuttaa, rajoituksista huolimatta. Esimerkiksi luonto ja luontosuhteen tärkeys suomalaisille on korostunut viime kuukausina.

Teija Eskola kehotti pohtimaan omakohtaisesti mielekästä elämää: Miten eri osa-alueet siinä jakautuvat? Vastaako nykyinen jakauma sitä, mikä itsellesi on tärkeää? Mistä saat energiaa tai iloa itsellesi?

Mistä saa toivoa, miten täydentää voimavarojaan?

Ulkosuomalaisuuteen liitettäviä voimavaroja ovat esimerkiksi ajattelun ja oman maailmankuvan avartuminen sekä itsereflektio. Keskustelussa osallistujat jakoivat vinkkejään toivon ja voimavarojen kasvattamiseen ulkosuomalaisena.

 • luonnossa liikkuminen
 • ryhmäliikunta (liikunnan lisäksi sosiaaliset suhteet muihin ryhmän jäseniin)
 • lukeminen; kaunokirjallisuus: melkein kaikki kuviteltavissa oleva tapahtunut kirjoissa; ratkaisu aina tavalla tai toisella
 • kirjoittaminen; päiväkirja: keino laittaa asioita perspektiiviin
 • harrastukset, jotka uudessa asuinmaassa tuntuvat suomalaisilta (esimerkiksi luistelu, pyöräily)
 • arjen pienet nautinnot
 • oman mielenmaiseman löytäminen uudessa asuinmaassa (voi olla haasteellista, mutta mahdollista)

Omien vahvuuksien tunnistaminen

Teija Eskolan mukaan vain noin kolmasosa ihmisistä tunnistaa ja osaa nimetä omat vahvuutensa. Vahvuus voi olla luontainen taipumus. Tällaisia ovat esimerkiksi musiikilliset tai muut taiteelliset taipumukset. Vahvuus voi olla myös luonteenpiirre, mm. sosiaalisuus tai huumorintajuisuus.

Keskustelussa osallistujat pohtivat omia vahvuuksiaan ja niiden tunnistamista. Esiin nousivat mm.

 • suomalainen sisu
 • itseluottamus ja perusluottamus elämään: kyllä minä pärjään!
 • uteliaisuus, tietynlainen rohkeus mennä tilanteisiin omasta jännittämisestä huolimatta
 • sopeutuvaisuus
 • yhteisen kielen löytyminen vaikkapa taiteen kautta

Osallistujille oli tuttua tunne siitä, että usko ja luottamus omaan selviytymiseen uudessa asuinmaassa vahvistuvat oleskelun jatkuessa, vaikka alussa muutos ja uusi arki tuntuisivatkin hyvin raskailta.

Varmaankin hyvin monien ulkosuomalaisten tuntemukset kiteytyivät erään keskustelijan kommentissa: En ollut edes ajatellut olevani vahva tai periksiantamaton muuttaessani ulkomaille!

Yhteenveto verkkokeskustelusta: Perhe maailmalla -projekti/Kristiina Andreasson

Asiantuntijat: Teija Eskola ja Tuula Laitinen

Teija Eskola on Mielenterveyden keskusliiton kouluttaja, jolla monenlaista työhistoriaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija- ja koulutustehtävistä. Teija Eskolan kuvaus itsestään:
– Tärkeitä asioita työssäni ovat toivoon, myötätuntoon ja voimavaralähtöisyyteen liittyvät näkökulmat sekä ihmisten oman asiantuntijuuden arvostaminen. Vapaa-ajalla nautin perheen, koiran ja läheisten kanssa viettämästäni ajasta, luonnosta, puutarhasta, kulttuurista ja retkeilystä.

Kokemusasiantuntija Tuula Laitinen kuvaa itseään näin:
– Olen kesän alussa jäänyt eläkkeelle unelmatyöstäni MTKL:n kouluttajana. Olen myös tehnyt paljon voimauttavaa valmennusta monella eri tavalla, sen jälkeen kun kuntouduin totaalisesta uupumuksesta 1990-luvun alussa. Parasta elämässäni on lapsenlapsen kanssa mummoilu <3 ja oma perhe. Nautin kauneudesta luonnossa ja sisällä sekä ihmisten kanssa tuumailusta ja käsitöistä.

Kysy asiantuntijalta -verkkokeskustelusarja

Keskiviikkoisin klo 19-20.30 (Suomen aikaa)

14.10. Yksinäisyyden tunne uudessa maassa/Heli Suutari
21.10. Omat voimavarat käyttöön /Teija Eskola ja Tuija Laitinen, Mielenterveyden keskusliitto
28.10. Yhteisöllisyys jaksamisen tukena/Matti Rintamäki, Merimieskirkko
4.11. Miten hahmotan tulevaisuutta ulkosuomalaisena?/Saara Mughal, Merimieskirkko
11.11. Itsemyötätunnon taito/Heli Suutari
18.11. Resilienssi – Myönteisen selviytymisen taito/Ilona Taimela, Ilmiömuotoilu Oy
25.11. Paluumuutto: miten luopua vanhasta ja luoda uutta tilalle?/Ilona Taimela, Ilmiömuotoilu Oy

Jokaisessa jaksossa on oma aiheensa ja kysymyksiin on vastailemassa alan asiantuntija. Kysymyksiä saa lähettää ennakkoon sekä esittää lähetyksen aikana. Ilmoittautuneille lähetetään linkki tapahtumaan päivää ennen tapahtumaa. Kysymykset käsitellään nimettöminä.

Jaa artikkeli
Back to top