Digisivistys kansalaistaidoksi (2022-2023)

 Digisivistys kansalaistaidoksi (2022-2023)

Kirjastot ja kansalaisopistot digitaalista informaatiolukutaitoa kehittämässä

Digitaalinen informaatiolukutaito on aikamme tärkeä kansalaistaito. Kyky muodostaa mielipiteitä luotettavan tiedon avulla on perusedellytys yhteiskunnalliselle osallistumiselle ja demokratialle.

Digitaalisella informaatiolukutaidolla tarkoitetaan kykyä löytää, tulkita, hallita, luoda ja levittää informaatiota turvallisesti ja asiallisesti sosiaalisessa mediassa digitaalisen teknologian avulla. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi verkkohuijausten tunnistamista, algoritmien merkityksen ymmärtämistä ja disinformaation torjumista.

Juuri nyt digitaalinen maailmamme mullistuu nopeasti, ja tarve uudenlaisille kriittisille mediataidoille on huutava. Kirjastoilla ja kansalaisopistoilla on tärkeä rooli etenkin aikuisten medialuku- ja digitaitojen edistämisessä. Siksi koulutamme kirjastojen ja kansalaisopistojen henkilökuntaa heille relevanteista ja ajankohtaisista digitaalisen informaatiolukutaidon teemoista. Samalla visioimme kirjastojen ja kansalaisopistojen roolia yhä voimakkaammin digitalisoituvassa maailmassa.

Keräämme tietoa kirjastojen ja vapaan sivistystyön ammattilaisten tarpeista digitaaliseen informaatiolukutaitoon liittyvissä kysymyksissä, toteutamme heille räätälöidyn webinaarisarjan ja tuotamme työkaluja sekä suosituksia siihen, miten kirjastot ja kansalaisopistot voivat edistää digitaalista informaatiolukutaitoa sivistystyössään. Toteutamme hankkeen yhdessä Faktabaarin, Helsingin kaupunginkirjaston ja Kansalaisopistojen liiton KoL:in kanssa.

Lisätietoja

Kvs-säätiö
TKI-päällikkö Heidi Kinnunen
0440 999 405
heidi.kinnunen(a)kvs.fi