Skip to Content
Projekti

Digisivistys kansalaistaidoksi (2022–2023)

Toteutusaika: 2022–2023

Hankkeen taustatiedot

Digitaalinen informaatiolukutaito on aikamme tärkeä kansalaistaito. Kyky muodostaa mielipiteitä luotettavan tiedon avulla on perusedellytys yhteiskunnalliselle osallistumiselle ja demokratialle.

Kirjastot ja kansalaisopistot digitaalista informaatiolukutaitoa kehittämässä

Digitaalisella informaatiolukutaidolla tarkoitetaan kykyä löytää, tulkita, hallita, luoda ja levittää informaatiota turvallisesti ja asiallisesti sosiaalisessa mediassa digitaalisen teknologian avulla. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi verkkohuijausten tunnistamista, algoritmien merkityksen ymmärtämistä ja disinformaation torjumista.

Juuri nyt digitaalinen maailmamme mullistuu nopeasti, ja tarve uudenlaisille kriittisille mediataidoille on huutava. Kirjastoilla ja kansalaisopistoilla on tärkeä rooli etenkin aikuisten medialuku- ja digitaitojen edistämisessä. Siksi koulutamme kirjastojen ja kansalaisopistojen henkilökuntaa heille relevanteista ja ajankohtaisista digitaalisen informaatiolukutaidon teemoista. Samalla visioimme kirjastojen ja kansalaisopistojen roolia yhä voimakkaammin digitalisoituvassa maailmassa.

Keräämme tietoa kirjastojen ja vapaan sivistystyön ammattilaisten tarpeista digitaaliseen informaatiolukutaitoon liittyvissä kysymyksissä, toteutamme heille räätälöidyn webinaarisarjan ja tuotamme webinaarien pohjalta oppimateriaaleja. Oppimateriaalien tavoitteena on antaa pedagogisia työkaluja siihen, miten kirjastot ja kansalaisopistot voivat edistää digitaalista informaatiolukutaitoa sivistystyössään. Toteutamme hankkeen yhdessä Faktabaarin, Helsingin kaupunginkirjaston ja Kansalaisopistojen liiton KoL:in kanssa.

Algoritmeista verkkohäirintään: Digilukutaito kansalaistaidoksi -webinaarisarja

1. Torstai 28.9.2023 klo 13-15

Virheellisen tiedon tehokas torjunta: Miten kuvamanipulaation voi tunnistaa? Mikä on paras tapa tarkistaa lähteet?
Puhuja: vastaava toimittaja Pipsa Havula, faktantarkistuspalvelu Faktabaari

2. Torstai 12.10.2023 klo 13-15

Digitaalisten palveluiden keräämän tiedon hallinta: Miksi tietoja kerätään? Mihin niitä käytetään? Mistä pitää olla huolissaan, ja mistä ei? Miltä tulevaisuus näyttää?
Puhuja: Mikko Hyppönen, WithSecure

3. Torstai 9.11.2023 klo 13-15

Miten puuttua verkkohäirintään?
Puhuja: sometohtori ja sosiaalisen median tutkija Suvi Uski

4. Torstai 23.11.2023 klo 13-15

Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen: Millaisia tietoja voidaan säilyttää? Miten suojautua identiteettivarkauksilta? Miksi omia tietoja ei kannata antaa mille tahansa nettisivustolle tai sovellukselle?
Puhuja: Sosiaalisen median ja tietosuojan asiantuntija Harto Pönkä

5. Torstai 7.12.2023 klo 13-15

Miten algoritmit vaikuttavat käyttäytymiseemme? Mitä meidän pitäisi tietää niihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä ja oikeuksistamme?
Puhuja: väitöskirjatutkija Laura Savolainen, Helsingin yliopisto

 

Hankemateriaalit

Webinaarien pohjalta tehty oppimateriaali siirtyy Avointen oppimateriaalien kirjastoon, josta aineisto on kaikkien luettavissa. 

Yhteystiedot

Heidi Kinnunen TKI-päällikkö | RDI manager +358 440 999 405 heidi.kinnunen@kvs.fi

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Digisivistys kansalaistaidoksi

Koordinaattori:
Kvs-säätiö

Kumppanit:
Faktabaari, Helsingin kaupunginkirjasto ja Kansalaisopistojen liitto KoL

Rahoitus:
OKM Erityisavustus mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseen 35 000€

Back to top