Skip to Content

Apurahat

Kansanvalistusseura myöntää apurahoja kahdesta rahastosta. Apurahahaku avataan kesäkuussa ja Kansanvalistusseuran hallitus tekee avustuspäätökset lokakuun loppuun mennessä. Rahastoista voidaan jakaa apurahoja tavanomaisin ehdoin myös säätiölain tarkoittamalle lähipiirille. Rahastoja voidaan kasvattaa lahjoituksilla ja testamenteilla sekä rahaston pääoman tuotoilla.

 

Aarno ja Lydia Saarensivun rahasto

Rahasto on Aarno ja Lydia Saarensivun vuonna 1961 antaman testamenttilahjoituksen pohjalle perustettu sidottu rahasto.

Rahastosta annetaan
• Apurahoja perusopetuksen opettajien ammatilliseen täydennyskoulutukseen kotimaassa ja ulkomailla
• Apurahoja perusopetuksen oppilaille, jotka lähtötasoonsa nähden ovat menestyneet opinnoissaan
• Apurahoja perusopetuksessa olevien oppilaiden opintomenestystä edistävän opinto-ohjauksen järjestämiseen

Jaettavista varoista annetaan ensiksi mainittuun tarkoitukseen 1/10 ja loput jälkimmäiseen tarkoitukseen.

 

Lyyli Henrikssonin rahasto

Rahasto on Lyyli Henrikssonin vuonna 1974 antaman testamenttilahjoituksen pohjalle perustettu sidottu rahasto.

Rahastosta annetaan apurahoja jatko-opintoihin. Ensisijaisesti apurahat jaetaan Karijoen kunnan peruskoulua käyneille oppilaille, mutta voidaan jakaa myös muualta kotoisin oleville peruskoulun jälkeisiä opintoja varten.

Seuraava apurahahaku avautuu kesäkuussa 2024.

 

Apuraharekisterin tietosuojaseloste

 

 

Back to top