Etäkoulu Kulkurin koulukirjasto (2018—2019)

 Etäkoulu Kulkurin koulukirjasto (2018—2019)

Kirjallisuuden opetuksessa tarvitaan kirjoja, mutta niiden saaminen on ulkomailla asuville lapsille vaikeaa. Kulkurikirjastossa oppilaat voivat lainata suomalaisia e-kirjoja, tavata kirjailijoita, kuulla kirjavinkkareita ja kirjoittaa omia tarinoitaan. Toteutuksessa tehdään yhteistyötä e-kirjojen tilaus- ja lainauspalvelua kirjastoille toteuttavan Ellibs Oy:n ja kirja-alan järjestöjen kanssa.

Kansanvalistusseuran ylläpitämä Etäkoulu Kulkuri on ulkomailla asuvan oppilaan oma koulu, jossa voi opiskella suomen kieltä ja suomeksi – tarvittaessa kaikkia peruskoulun aineita. Kulkurin tärkein tehtävä on pitää yllä ja kehittää ulkomailla asuvan lapsen äidinkielen taitoja ja suomalaista kulttuuri-identiteettiä. Etäkoulu Kulkurin tärkein aine on suomen kieli ja kirjallisuus.